Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes ei pea Kunstiakadeemia hoone rahastamist võimalikuks

Sihtasutus Archimedes tegi täna Eesti Kunstiakadeemiale teatavaks otsuse, mille kohaselt ei pea Archimedes võimalikuks Kunstiakadeemia uue õppehoone projekteerimist ja ehitust rahastada.

Möödunud aasta 13. jaanuaril otsustas Archimedes Kunstiakadeemia uue õppehoone projekteerimist ja ehitust rahastada 12 miljoni euroga. Tänaseks on Archimedesel põhjust kahelda, et Kunstiakadeemia jõuab struktuuritoetuste kasutamiseks ettenähtud ajaperioodi jooksul ehk 2015. aasta augusti lõpuks projekti ellu viia.

“Me ei teinud seda otsust kerge südamega – kaalusime põhjalikult nii Kunstiakadeemia hoone ehitamise võimalikkust kui riske, mis võivad kaasneda, kui EKA hoone ehitamist ei saa alustada või see jääb pooleli,” rääkis Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige Eve Sild.

Sihtasutuse Archimedes rakendusüksus analüüsis Kunstiakadeemia taotlust ja vastuseid täiendavatele küsimustele ning leidis, et käesolevaks hetkeks teadaolevad asjaolud annavad alust kahelda projekti elluviimise võimalikkuses taotluses esitatud tähtajaks ja ka abikõlblikkuse perioodi lõpuks.

Peamise põhjusena toob rakendusüksus välja ehitusloa puudumise projekti elluviimiseks vajalike ehitustööde alustamiseks. “Võttes arvesse praegu toimuvaid ehitusloa andmisega seonduvaid vaidlusi, on alust arvata, et Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt välja antav ehitusluba vaidlustatakse,” rääkis Sild.

Rakendusüksusel puudub kindlustunne ka projekti finantseerimise osas – EKA projekti finantseerimiskava koosneb EKA hoonete müügist, rakendusüksuse poolt eraldatavast toetusest, võetavatest laenudest ning kaasfinantseeringutest. Arvestades laenu ja majade müügi olulist osakaalu projekti maksumusest, võib nende rahade kasutamine planeeritud mahus osutuda ebarealistlikuks.

Lisainfo: Sihtasutus Archimedes kommunikatsioonijuht Karin Kase, tel 524 4233.

Viimased uudised