Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes koordineerib Gruusia teadus- ja arendussüsteemi nõustamise projekti

SA Archimedes
Pressiteade
24.07.2006

Täna allkirjastati leping Sihtasutuse Archimedes ja Euroopa Komisjoni delegatsiooni vahel Gruusias, mille alusel Sihtasutus Archimedes asub koordineerima Gruusia teadus- ja arendussüsteemi nõustamise projekti. Leping on osa Eesti jätkuvast abist Gruusiale eesmärgiga tõsta Gruusia koostöövõimet Euroopaga.

Gruusias on hetkel 12500 teadlast ja 110 teadusasutust ning teaduse ja teaduse rahastamise killustumine erinevate asutuste vahel ei luba täielikult kasutada sealset teaduspotentsiaali.

Projekti eesmärgiks on nõustada Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Gruusia Teadusfondi selge teadus- ja arendusstrateegia ja läbipaistva ning kaasaegse teaduspoliitika kujundamisel. Projekti raames analüüsitakse hetkel Gruusias toimivat teadus- ja arendussüsteemi ning nõustamise kaudu aidatakse kaasa reformidele Gruusia teadussüsteemis ja efektiivse teaduse administreerimise süsteemi loomisele.

Projekti käigus aidatakse luua avatud debatti teadusringkonnas, mis tagaks toetuse loodavale teadus- ja arendusstrateegiale ja aitaks kaasa uute põhimõtete aktsepteerimisele teaduspoliitikas. Eesti kogemustele toetumine aitab Gruusia teadus- ja arendusasutustel tulevikus efektiivsemalt osaleda Euroopa Liidu teadus- ja arendustegevuse raamprogrammides ning edendada koostööd Euroopa teadusasutustega.

Madis Saluveer
SA Archimedes
Teaduskompetentsi Nõukogu büroo juhataja
Tel: 730 0326
E-post: madis@archimedes.ee

Liina Raju
SA Archimedes pressiesindaja
Tel: 7300 331
liina@archimedes.ee

Viimased uudised