Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu liikme kohale humanitaaria ja kunstide valdkonnas

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud.
Humanitaaria ja kunstide valdkonda kuuluvad humanitaaria, kunstide, keelte ja kultuuride, muusika ja teatrikunsti ning usuteaduse õppekavagrupid.

Esitamiskirjale lisatakse:
– põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks;
– kandidaadi CV.
Kandidaadi esitamiskirja tähtaeg on 15. märts 2013. a.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
– kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
– juhtimis- või arendustöö alane kogemus
– rahvusvahelise koostöö kogemus
– senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
– kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus
– soovitav on varasem kõrghariduse hindamise kogemus ja kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine.

Hindamisnõukogu liige
– on oma tegevuses sõltumatu
– ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve
– kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist
Hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik.
Ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuulu nõukokku rohkem kui kaks liiget. Kuna Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Eesti Maaülikoolist on Hindamisnõukogus juba kaks liiget, siis esitatav kandidaat ei tohi olla töölepinguga seotud nimetatud ülikoolidega.

Hindamisnõukogu käesoleva koosseisu volitused lõpevad 2. veebruaril 2015.a.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb sihtasutuse nõukogu valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt 15. märtsiks 2013. a. aadressil Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee.

Lisainfo e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee
või Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur kodulehel http://www.ekka.archimedes.ee/hindamisnoukogu

Viimased uudised