Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu liikme kohtadele

Kandidaate hindamisnõukogu liikme kohale võivad esitada ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused ning registreeritud kutse- ja erialaliidud, tööandjate ühendused ja üliõpilaskondade liidud. Kandidaat ei pea kuuluma teda esitava organisatsiooni liikmeskonda. Hindamisnõukogusse kuulub 13 liiget.

Hindamisnõukogu liige:

 • on oma tegevuses ja hinnangutes sõltumatu
 • ei esinda hindamisnõukogus teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve
 • kinnitab allkirjaga töö käigus hindamisnõukogus teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist

Esitamiskirjale lisatakse:

 • põhjendus kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks
 • kandidaadi CV
 • kandidaadi nõusolek hindamisnõukokku kandideerimiseks

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidussüsteemi toimimise ja seda reguleerivate õigusaktide ning Euroopa Liidu kõrghariduse arengusuundade ja Eesti valdkondlike strateegiate tundmine
 • juhtimis- või arendustöö alane kogemus
 • rahvusvahelise koostöö kogemus
 • senise tegevuse vastavus akadeemilise eetikaga
 • kõrge vastutustunne, tugev pingetaluvus ja koostöösuutlikkus
 • varasem välishindamise kogemus ja/või kvaliteedi välishindamise alase koolituse läbimine
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel

SA Archimedes nõukogu teeb esitatud kandidaatide hulgast valiku vähemalt 3/4 häälteenamusega, arvestades seejuures, et:

 • hindamisnõukogusse kuuluks igast õppevaldkonnast vähemalt 1 ekspert;
 • ühest ülikoolist, rakenduskõrgkoolist, teadus- ja arendusasutusest, registreeritud kutse- ja erialaliidust, tööandjate ühendusest ja üliõpilaskondade liidust ei kuuluks nõukokku rohkem kui kaks liiget;
 • hindamisnõukogu liige ei tohi olla kõrgkooli rektor, prorektor ega Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik;
 • üks isik ei saa olla nõukogu liige rohkem kui 6 aastat;
 • otsustusprotsessi järjepidevuse tagamiseks kuuluks uude hindamisnõukogu koosseisu ka seniseid hindamisnõukogu liikmeid.

Hindamisnõukogu liikmete valimisel arvestatakse kandidaadi senist tööd Eesti kõrghariduse edendamisel. Eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus on olnud erapooletu, vastavuses akadeemilise eetikaga ning suunatud Eesti kõrghariduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele.

Hindamisnõukogu uue koosseisu volitused algavad 3. veebruaril 2015.a ja kestavad 3 aastat.

Kandidaadi esitamiskirju koos lisadega ootame hiljemalt  23. detsembriks 2014. a.aadressil Toompuiestee 30, Tallinn 10149 või e-posti aadressil hillar.bauman@archimedes.ee

Lisainfo: hillar.bauman@archimedes.ee

EKKA koduleht

Viimased uudised