Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes nõustas Gruusia teadus- ja arendussüsteemi kaasajastamist

Juunis lõpeb Sihtasutuse Archimedes poolt juhitud 3 miljoni kroonine projekt, mille raames analüüsiti Gruusia teadus- ja arendussüsteemi ja teaduspoliitika elluviimise hetkeseisu ning töötati välja soovitused teaduspoliitika ning -süsteemi kaasajastamiseks.

Projekti raames jagasid Eesti eksperdid kuuel seminaril oma kogemusi teadusreformi läbiviimisest Eestis ja ELis ning soovitusi teaduspoliitika kujundamiseks ning Gruusia T&A juhtimise süsteemi ümberkorraldamiseks.

Projektijuhi Madis Saluveer sõnas, et Gruusia alustas oma teadustegevuse kaasajastamist alles pärast “rooside revolutsiooni” 2003. aastal ning 2005. aastal olid nende kogukulutused T&A-le umbes 10,5 miljonit eurot ehk 0,2% riigi SKT-st, mis on võrreldav Eesti Teadusfondi aastase grantide kogusummaga. “Situatsiooni parandamiseks soovib Gruusia T&A-süsteemi ümberkorraldamisel lähtuda pikaajalisest arengustrateegiast, lülituda senisest palju tihedamalt Euroopa teadusruumi ning tagada akadeemilise teadustegevuse ja kõrghariduse integratsioon,” lisas Saluveer.

Projekti tulemusena valmis mitu analüütilist raportit, millest olulisemad olid neli ekspertülevaadet T&A-valdkondade probleemistikust: Gruusia teadlaste suurem kaasamine ELi teadusprogrammidesse, innovatsiooni toetavate instrumentide ja tugistruktuuride ülesehitamine, T&A ning innovatsiooni toetava seadusandluse harmoniseerimine ning intellektuaalomandi kasutamisega seotud probleemide lahendamine.

Saluveer rõhutas, et Eesti kogemus eduka siirderiigina on grusiinidele sobilikuks eeskujuks: “Eesti tulenevalt oma taustast tajub nende keskkonda paremini kui näiteks mõni väärikas nn vana Euroopa riik ning suudab lähtuvalt reformikogemusest anda soovitusi ümberkorraldusteks”.

Projekti ekspert, Tartu Ülikooli rakendusgeoloogia professor Volli Kalm sõnas, et nii humaansetel kui pragmaatilistel kaalutlustel peaksime jätkama Gruusia toetamist. “Erinevalt Eestist, kel 1990ndatel oli abiks kolm põhilist koostööpartnerit Soome, Rootsi ja Saksamaa näol, Gruusial oma kolme põhipartnerit pole olnud. Seetõttu on Eesti toetus neile oluline ning vältimaks Gruusia sattumist isalatsiooni, on tulevikus vajalik kasvõi ühisprojektide korraldamine ning üliõpilas- ja teadlasvahetus.” lisas Kalm.

Projekti “Teadus- ja arendustegevuse juhtimise efektiivse mudeli loomine: ülevaade EL praktikatest ning soovituste väljatöötamine Gruusia Haridus- ja teadusministeeriumi jaoks” rahastas Euroopa Komisjon ning Gruusia poolseteks partneriteks olid Gruusia Haridus- ja teadusministeerium ning Gruusia Teadusfond.

Pildil: Gruusia majandusarengu minister Aleksander Bendukidze, haridusminister Aleksander Lomaia ning Teaduste Akadeemia asepresident

(Pildil vasakult) Gruusia majandusarengu minister Aleksander Bendukidze, haridusminister Aleksander Lomaia ning Teaduste Akadeemia asepresident
Pridon Todua kohtumas projekti ekspertidega Tbilisis.

Viimased uudised