Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes toetab võimekate välisdoktorantide õpinguid Eestis

Toetamaks Eesti ülikoolide aktiivset osalust rahvusvahelises teadmisteringluses, allkirjastas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas otsuse rahastada alates 2007/2008 õppeaastast 8 välisdoktorandi õpinguid Eesti ülikoolide juures. Kõik rahastatavad õppekohad on bioteaduste ja füüsikaliste loodusteaduste õppesuunal. Iga doktorandi õpingute rahastamiseks maksab SA Archimedes nelja doktorantuuriaasta jooksul välja keskmiselt 850 000 krooni.

SA Archimedes akadeemiliste mobiilsustoetuste keskuse juhi Katrin Kiisleri sõnul on stipendiumiskeemi loomise eesmärgiks aidata motiveeritud tippspetsialistide astumist Eesti ülikoolide doktoriõppesse ning seeläbi toetada Eesti ülikoolide rahvusvahelistumist. “Kavas on suurendada välisdoktorantidele suunatud täiendavate õppekohtade arvu järgneva viie aasta jooksul viiekümneni,” lisas Kiisler.

Välisdoktorantidele välja makstav õppetoetuse suurus on võrdne riikliku koolitustellimuse raames õppivate doktorantide õppetoetusega, mis 2007/2008 õppeaastal on 6000 krooni kuus. Lisaks kaetakse välisdoktorandi iga-aastane reisikulu, ravikindlustus ja elamisloa riigilõiv. Ülikoolile eraldatav õpperaha mitte-residendist doktorandi õppekoha eest makstakse samuti riikliku koolitustellimuse määradega sarnastel alustel.

Välisdoktorantide õpingute täiendavat toetamist alustati 2006/07 õppeaastal, mil toetus eraldati kahe välisdoktorandi õpetamiseks. 2007/2008 õppeaastal õpib skeemi raames Eesti ülikoolides koos varem alustanutega juba 10 välisdoktoranti, kellest kuus õpivad Tartu Ülikoolis, kolm Eesti Maaülikoolis ja üks Tallinna Tehnikaülikoolis.

Skeemi raames 2007/2008 õppeaastal Eestis õppivad tudengid:

1. Vineeth Govind (India), TTÜ arvutiteadused

2. Rita Gruodyte (Leedu), TÜ käitumis- ja terviseteadused

3. Andrey Ermakov (Venemaa), TÜ bioteadused

4. Viktoria N. Shyp (Ukraina), TÜ bioteadused

5. Aniko Zölei (Ungari), TÜ bioteadused

6. Thibo Rochier (Prantsusmaa), TÜ bioteadused

7. Sergei Kovrõgin (Ukraina), TÜ füüsikalised loodusteadused

8. Floortje Vodde (Holland), EMÜ bioteadused

9. Mario Alberto Luna del Risco (Kolumbia), EMÜ bioteadused

10. Isabel M. Diaz Forero (Kolumbia), EMÜ bioteadused

Taotlusi välisdoktorantide õppekohtade täiendavaks finantseerimiseks said Eesti ülikoolid Sihtasutuse Archimedes kaudu esitada kuni 1. märtsini. Toetust võis taotleda isikutele, kes ei ole Eesti Vabariigi residendid, ei ole taotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkoolide üliõpilased ega ole Eestis viimase kolme aasta jooksul alaliselt viibinud kokku rohkem kui ühe aasta.

Lisainfo:

Katrin Kiisler
katrin@archimedes.ee
GSM 516 2196
www.archimedes.ee/amk

Viimased uudised