Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes tunnustas aasta parimaid õpirände ja noortevaldkonna tegijaid

Sihtasutus Archimedes tunnustas aasta parimaid õpirände ja noortevaldkonna tegijaid

Täna tunnustas Sihtasutus Archimedes tänusündmusel aasta parimaid õpirände tegijaid haridusvaldkonnas ja projektide elluviijaid noortevaldkonnas.

Traditsiooniks kujunenud üritusel andsime välja auhinnad parimatele Erasmus+ õpirände propageerijatele ja õpirände saadikutele, et väärtustada haridusalast rahvusvahelist koostööd ja avaldada tunnustust rahvusvahelises koostöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud inimestele.

“Neid linnu ja riike, kus meie erasmuslased õppimas või praktikal on käinud, on sadu. Igal ühel, kes selle etapi elus läbi käinud, on oma lugu jutustada. Nad kõik tulevad koju tagasi kogemuse ja selle ühe loo võrra rikkamana. Seda lugu saab jutustada terve elu ning saadud kogemus jääb neid saatma alatiseks. Loodan, et täna saadud tunnustus julgustab teid minema tagasi oma kooli või sõprade juurde õpirändest saadud kogemusest veelgi rohkem rääkima ja teisi täpselt samamoodi kandideerima või õpirändlusvõimalust utsitama,” rääkis Sihtasutus Archimedese juhatuse liige Hanno Tomberg.

Aasta õpirändur õppurite kategoorias on Helen Truska Rakvere Ametikoolist.

Žürii valis konkursi laureaatideks veel:

Ingrid Helena Pajo (Eesti Kunstiakadeemia)

Kristin Värno (Tallinna Ülikool)

Maarja Sepp (Kuressaare Ametikool)

 

Aasta õpirändur haridustöötajate kategoorias on Kristi Luht Tartu Kutsehariduskeskusest.

Žürii valis konkursi laureaatideks veel:

Marje Mets (Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia)

Raiko Kaasik (Rakvere Ametikool).

Aasta õpirände edendaja on Sandra-Leena Mell Eesti Kunstiakadeemiast.

Žürii valis õpirände edendaja laureaatideks veel:

Ege Meister (Tallinna Polütehnikum)

Kerti Vissel (MTÜ Eestimaaehitus)

Triin Lingiene (Tartu Tamme Gümnaasium)

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur tunnustas nii silmapaistvaid värskeid noortevaldkonna tegijaid kui ka pikaajalisi panustajaid.

“Tunnustustest peegelduvad Erasmus+ eesmärgid ja seetõttu toome esile neid, kes toetavad võrdseid võimalusi, noorte osalust ja kaasatust ning loovad võimalusi ühiskonnas aktiivselt ning vabatahtlikult panustada. Igal aastal on Eestist rahvusvahelises noorsootöös kaasa löömas  ligi 5000 noort ja noorsootöötajat ning meie jaoks on oluline, et need võimalused jõuaksid ka uute tegijateni,” sõnas noorteagentuuri juhataja Reet Kost.

Tähelepanuväärne on Pärnu noorte edulugu, kes alustasid koolikursuse “Rahvusvaheline projektiõpe” raames oma esimese Erasmus+ projektitaotlusega ning said kohe ka toetuse, millest sündis noorte enda juhitud projekt “Sireen”. Projekti fookuses olid keskkond ning merereostus, probleemile aitas ühes noortega tähelepanu juhtida ka muusik NÖEP. Noorsootöö tegijate hulgast pälvisid tunnustuse organisatsioonid, kes oma projektidega andsid sõna ja juhtimise noorte kätte. Tunnustatud projektide kaudu said noored end teostada läbi projektikirjutamise, foorumteatri korraldamise, erivajadusega noored avaldasid arvamust kaasava hariduse oleviku ja tuleviku kohta, aga ka läbi vabatahtliku tegevuse rahvusvaheliselt ning kodus.

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur tunnustas:

Silmapaistvaim uustulnuk on: Sütevaka noortegrupp projektiga “Sireen”

 

Silmapaistvaim rahvusvaheline noortealgatus on: MTÜ Lasnamäe Huvikool projektiga “INITIATION – the process of becoming adult from childhood”

Silmapaistvaim noorte osaluse edendaja on: Youth Club Active projektiga “Another angle of view”

Silmapaistvaim noorte kaasaja on: Eesti Noorteühenduste Liit projektiga “Noored otsustajad”

Silmapaistvaim rahvusvahelise vabatahtliku tegevuse edendaja on: Lairi Einmaa, AS Hoolekandeteenused

Silmapaistvaim õppimise toetaja on: Deniss Jeršov

22 osalusaasta  jooksul (alates 1997. aastast) on õpirändes käinud enam kui 90 400 Eesti inimest, sealhulgas 51 000 noort ja noorsootöötajat, 16 000 üliõpilast, 15 500 haridustöötajat üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidusest ja 7 900 kutseõppurit. See arv on osutunud Euroopa Komisjoni oodatust suuremaks.

 

Viimased uudised