Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutus Archimedes võitis Maailmapanga hanke Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedi arendamiseks

2016. aastal Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja kuulutatud rahvusvahelise hanke võitis SA Archimedes hallatav Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA). Hanke eesmärk oli leida partner, kes aitab kaasa strateegilise partnerina Tadžikistani kõrghariduse kvaliteedikindlustamise väljaarendamises. Maailmapanga poolt rahastatud projekt lõpeb 2020. aastal.

Konsultatsiooniprojekt toetab Tadžikistani haridus- ja teadusministeeriumi, kohalikku kvaliteediagentuuri ja kõrgkoole kõrghariduse kvaliteedi infosüsteemi väljaarendamise lähteülesande väljatöötamisel ning lisaks viib EKKA läbi piloothindamised kolmes Tadžikistani kõrgkoolis. EKKA roll on toetada projekti sisemise ja välise kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamisel ning Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardite ja suunistega vastavusse viimisel.
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ning kvaliteedikindlustuse põhimõtete ülevõtmist aastaks 2020 näeb ette ka Tadžikistani haridusstrateegia. EKKA ülesanne käimasolevas projektis on toetada tadžikke liikumisel nende endi seatud eesmärgi suunas.

“Esimese põhjalikuma visiidi käigus novembri alguses kohtusime aseministri ja teiste ministeeriumi vastutavate töötajatega, samuti järelevalveosakonnaga, kelle haldusalasse kuulub täna kõrgkoolide välishindamine,” kommenteeris EKKA juhataja Heli Mattisen.

Lisaks viisid EKKA eksperdid läbi esimesed koolitused ülikoolide esindajatele, kes said ülevaate Euroopa ja Eesti kõrghariduse kvaliteedistandarditest ja hindamise põhimõtetest. Kuigi Tadžikistan ei ole veel liitunud Bologna deklaratsiooniga, vastab sealsete õppekavade struktuur Bologna põhimõtetele, kasutusel on ainepunktisüsteem ning Eesti kogemus kõrghariduse kvaliteedi tagamisel pakkus osalejatele siirast huvi.

Maailmapanga poolt finantseeritav projekt kestab kokku kaks aastat ning selle eelarveline maht on 210 650 eurot.
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur loodi Sihtasutuse Archimedes koosseisus 2009. aastal. EKKA on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kõrg- ja kutsehariduse välishindamise alal.
Varasemalt on EKKA viinud läbi rahvusvahelisi kvaliteediprojekte nii Moldovas kui Aserbaidžaanis.

Lisaks töötatakse koostöös tadžiki partneritega välja sisemise ja välise kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja institutsionaalse akrediteerimise standardid, toetatakse kohalikku kvaliteediagentuuri pilootakrediteerimiste läbiviimisel kolmes ülikoolis ning koostatakse õigusaktide projektid institutsionaalse akrediteerimise seadustamiseks.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur loodi Sihtasutuse Archimedes koosseisus 2009. aastal. EKKA on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kõrg- ja kutsehariduse välishindamise alal.
Varasemalt on EKKA viinud läbi rahvusvahelisi kvaliteediprojekte nii Moldovas kui Aserbaidžaanis.

Lisamaterjal:

SA Archimedes. 29.01.2015. Eesti võitis Moldova õigusteaduse magistriõppekavade akrediteerimise hanke

SA Archimedes. 15.01.2015. Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur võitis koos Soome Hariduse Hindamisagentuuriga (KARVI) Twinning projektide konkursi Aserbaidžaani kõrghariduse arendamiseks

EKKA 2015. Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised

 

 

Viimased uudised