Üldandmed Kontakt Otsi

Sihtasutusest

Seoses Haridus- ja Noorteameti loomisega nelja senise haridusvaldkonna asutuse (sihtasutus Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, sihtasutus Innove ning Eesti Noorsootöö Keskus) baasil sihtasutus Archimedes likvideeritakse.

Haridus- ja Noorteamet alustas tööd 1. augustil 2020, sihtasutuse Archimedes tegevused liikusid sinna lõplikult 1. jaanuaril 2021. Sihtasutuse tegevused liikusid üle kahes osas – esimene osa liikus ametisse selle loomisel 1. augustil 2020. Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid sihtasutuse Archimedes tegevused ameti koosseisus tegutsevasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri, kus programmid jätkavad tööd samadel alustel.

Sihtasutuse tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud korras, kuni likvideerimiseni on sihtasutust esindav isik likvidaator Alar Urm, kes on ühtlasi seni sihtasutuse juhatuse liige. Lõpetamisel läheb sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara Eesti Vabariigile.

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Sihtasutuse põhiliseks ülesandeks oli rahvusvahelise koostöö arendamine hariduse- ja noortevaldkonnas. Menetleti mitmeid haridus- ja noorteprogramme, millest üks tuntumaid on 1987. alguse saanud ning Euroopa Liidu programm Erasmus (täna Erasmus+).