Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eelarve ja aruanded

2020

2020. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud151 058312 39219 2073 333 4433 816 100
Majandamiskulud31 5521 020 9771 281880 8651 934 675
Toetused*12 47728 470 23114 648 6647043 131 442
 Kokku195 087
29 803 600
14 669 152
4 214 378
48 882 217

 

 Kulude katteallikad
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2020. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra programmStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 476 71938 24910 129293 387414 2151 551 61731 784
Majandamiskulud480 05420 18744232 165134 1131 252 47115 243
Toetused*1 143 69477 638014 700 5144 253 25822 956 3380
Kokku3 100 467
136 074
10 571
15 026 066
4 801 586
25 760 426
47 027

muudetud seisuga 30.09.2020 (juhatuse poolt kinnitatud 28.10.2020)

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2020. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2020. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2020. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2020. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2019

2019. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud577 236465 058131 7334 374 6795 548 706
Majandamiskulud186 9301 684 41346 6731 381 9633 299 979
Toetused*12 48335 058 39267 321 30170102 392 246
Kokku776 649
37 207 863
67 499 707
5 756 712
111 240 931

 

 Kulude katteallikad
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2019. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra programmStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud2012 65979 56321 9691 088 659915 6851 385 89744 274
Majandamiskulud797 01936 20813 874211 341787 4461 377 16476 927
Toetused*4 782 222277 209310 15765 100 7218 919 31122 962 62640 000
Kokku7 591 900
392 980
346 000
66 400 721
10 622 442
25 725 687
161 201

muudetud 30.03.2020 (nõukogus kinnitatud 14.04.2020)

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2019. a majandusaasta aruanne (2019. a majandusaasta aruanne)

2019. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2019. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2019. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2019. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2019. aasta nõukogu tegevused

 

2018

2018. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud521 884618 75866 9003 795 3875 002 929
Majandamiskulud249 4821 763 31513 5591 209 2693 235 624
Toetused*7 19928 909 88368 354 3786 95997 278 419
Kokku778 565
31  291 956
68 434 837
5 011 615
105 516 972

 

 Kulude katteallikad
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2018. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud2 016 26145 8976 690981 682858 1781 026 46867 753
Majandamiskulud734 44774 25713 310158 3181 128 6121 032 89193 789
Toetused*7 618 444163 950063 354 3787 678 19618 423 25140 200
Kokku10 369 152
284 104
20 000
64 494 378
9 664 986
20 482 610
201 742

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2018. a majandusaasta aruanne (2018. a majandusaasta aruanne)

2018. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2018. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2018. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2018. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2018. aasta nõukogu tegevused

 

2017

2017. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud479 102512 669114 4193 472 7754 578 965
Majandamiskulud314 4221 293 21912 006998 6482 618 295
Toetused*15 11325 992 15767 845 92992 53593 945 734
Kokku808 637
27 798 045
67 972 354
4 563 958
101 142 994

 

 Kulude katteallikad
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2017. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 928 66061 79711 1331 053 707662 970793 88466 814
Majandamiskulud630 18854 46644 904179 100849 689748 934111 014
Toetused*8 293 657163 50051 87962 221 4727 411 60515 761 62142 000
Kokku10 852 505
279 763107 916
63 454 2798 924 264
17 304 439
219 828

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2017. a majandusaasta aruanne (2017. a majandusaasta aruanne)

2017. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2017. aasta nõukogu tegevused

 

2016

2016. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud450 800289 01790 9843 357 0524 187 854
Majandamiskulud208 0361 182 91327 747984 2012 402 898
Toetused*15 11322 818 89732 988 00013055 822 140
Kokku673 94924 290 82733 106 7314 341 38462 412 891

 

 Kulude katteallikad
 Riigieelarve Euroopa Komisjon jm välisabiMajandus-tegevustulu
 2016. a HTM lepingute mahtMuud projektidNorra ja EMPStruktuuri-toetuste vahendamineStruktuuri-toetuste tegevuste elluviimine
Tööjõukulud1 626 84064 52739 3241 112 521647 054658 16939 419
Majandamiskulud530 400131 48734 330214 195830 589601 27260 625
Toetused*2 465 580153 900310 03932 988 0005 919 17013 949 45136 000
Kokku4 622 820349 913383 69334 314 7167 396 81315 208 892136 044

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine

 

Aruanded

2016. a majandusaasta aruanne (2016. a majandusaasta aruanne)

2016. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2016. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2015

2015. aasta eelarve (eurodes)

Tegevuste eelarve
 Tunnustatud kvaliteetTeadmistel ja koostööl põhinev arendustegevusSihipärased investeeringudProfessionaalne ja tõhus organisatsioonKokku
Tööjõukulud555 270164 17829 1003 477 6284 226 176
Majandamiskulud285 8321 097 33858 305902 8022 344 277
Toetused*47 60019 242 57282 156 7240101 446 896
Kokku888 70220 504 08882 244 1294 380 430108 017 350

 

Kulude katteallikad
 StruktuuritoetusedRiigieelarveline eraldisESF programmide elluviimineEuroopa Komisjon ja muu välisabiMajandustegevustulu
Tööjõukulud1 095 385 1 796 280412 324812 887109 300
Majandamiskulud233 036589 017701 602799 52221 100
Toetused*82 156 7242 203 5784 067 15312 979 44140 000
Kokku83 485 1464 588 8755 181 07914 591 850170 400

Toetused* – õppetoetused, liikmemaksud, sihtfinantseerimine


Aruanded

2015. a majandusaasta aruanne (2015. a majandusaasta aruanne)

2015. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2015. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014

Sihtasutus Archimedes 2014. a eelarve (EUR)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest110 558 051
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine103 238 982
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid13 257 834
1.3.Muud kulude katteallikad9 367 628
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu42 983
TULUD KOKKU:133 226 495
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused526 884
2.2.Põhitegevused sh124 879 331
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 315 259
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 422 003
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 033 914
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur1 243 581
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus105 684 856
KOKKU KULUD133 226 495
sh toetused*126 887 780

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 8 316,1 tuhande euro ulatuses.

Aruanded

2014. a majandusaasta aruanne (2014. a majandusaasta aruanne)

2014. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2014. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

 

2013

Sihtasutus Archimedes 2013. a eelarve (koos muudatustega)

1. Tulud  
1.1.EV riigieelarvest118 032 926
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine112 195 032
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid11 275 683
1.3.Muud kulude katteallikad10 381 211
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu54 126
TULUD KOKKU:139 743 946
   
2. Kulud  
2.1.Juhtimine ja tugitegevused498 540
2.2.Põhitegevused sh139 245 406
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 804 406
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 290 457
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus11 224 851
2.2.4.Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur987 184
2.2.5.Struktuuritoetuste rakendusüksus113 938 509
KOKKU KULUD139 743 946
sh toetused*133 035 142

*programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste kui rakendusüksuse eelarves kokku 9 071,3 tuhande euro ulatuses.

 

Aruanded

2013. a majandusaasta aruanne (2013 majandusaasta aruanne)

2013. a I kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a II kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a III kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2013. a IV kvartali aruanded (Bilanss) (Tulemiaruanne) (Rahavoogude aruanne)

2012

Sihtasutus Archimedes 2012. a eelarve (EUR) 
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest130 904 311
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine109 589 213
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid12 790 726
1.3.Muud kulud katteallikad889 376
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu44 072
TULUD KOKKU 144 628 485
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused520 815
2.2.Põhitegevused sh144 107 670
2.2.1.Hariduskoostöö keskus11 251 005
2.2.2.Euroopa Noored Eesti büroo3 263 816
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 327 449
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur860 196
2.2.5.Teaduskoostöö keskus4 964 808
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus111 440 396
KOKKU KULUD 144 628 485
SH TOETUSED* 135 935 389
* programmide kulud, mille elluviijaks ja rakendusüksuseks on sihtasutus, kajastuvad nii vastavate üksuste  kui rakendusüksuse eelarves kokku 12 688 800 euro ulatuses

Aruanded

2012. aasta majandusaasta aruanne (SA Archimedes majandusaasta aruanne 2012)

*2012. a I kvartali aruanded: (Bilanss), (Tulemiaruanne), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a II kvartali aruanded: (Bilanss ), (Tulemiaruanne ), (Rahavoogude aruanne)

*2012. a III kvartali aruanded: (Bilanss 9 kuud), (Tulemiaruanne 9 kuud), (Rahavoogude aruanne 9 kuud)

*2012. a IV kvartali aruanded: (Bilanss 2012), (Tulemiaruanne 2012), (Rahavoogude aruanne 2012)

————————————————————————————————————————–

2011

Sihtasutus Archimedes 2011. a eelarve koos muudatustega (EUR)
   
1. Tulud
1.1.EV riigieelarvest144 203 121
 sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine116 324 390
1.2.Euroopa Komisjoni jt välisvahendid7 598 696
1.3.Muud kulud katteallikad23 875 200
1.4.Majandustegevusest laekuv tulu13 443
TULUD KOKKU 175 690 460
 
2. Kulud
2.1.Juhtimine ja tugitegevused496 320
2.2.Põhitegevused sh175 194 140
2.2.1.Hariduskoostöö keskus9 025 126
2.2.2.Euroopa Noored eesti büroo2 836 801
2.2.3.Kõrghariduse arenduskeskus12 403 693
2.2.4.Eesti Kõrghariduse kvaliteediagentuur1 052 536
2.2.5.Teaduskoostöö keskus6 688 020
2.2.6.Struktuuritoetuste rakendusüksus143 187 964
KOKKU KULUD 175 690 460
SH TOETUSED 166 364 689

2011. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2011. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruanne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2011. a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

———————————————————————————————————————–

2010

2010. a majandusaasta aruanne (pdf)

  • 2010. a IV kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a III kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a II kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)
  • 2010.a I kvartali aruanded: bilanss (pdf), rahavoogude aruannne (pdf), tulemiaruanne (pdf)

Sihtasutuse Archimedes 2010. aasta eelarve

1. Kulude katteallikad 
1.1 EV riigieelarvest2 364 989 258 kr
sh struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine2 005 496 447 kr
1.2 Euroopa Komisjoni jt välisvahendid147 699 574 kr
1.3 Muud kulude katteallikad210 560 272 kr
1.4 Omatulu508 299 kr
KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU2 723 757 403 kr
  
2. Kulud 
2.1. Juhtimine ja tugitegevused5 114 866 kr
2.2. Põhitegevused sh 
2.2.1 Hariduskoostöö keskus149 132 499 kr
2.2.2 Euroopa Noored Eesti büroo45 462 118 kr
2.2.3 Kõrghariduse arenduskeskus191 952 081 kr
2.2.4 Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur15 183 384 kr
2.2.5 Teaduskoostöö keskus66 384 002 kr
2.2.5 Struktuuritoetuste rakendusüksus2 250 528 453 kr
KOKKU KULUD 2 723 757 403 kr
SH TOETUSED 2 611 426 819 kr

———————————————————————————————————————–

2009

2009. aasta majandusaasta aruanne (pdf)