Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Hanked

Sihtasutuse Archimedes hanked

SIIN saab tutvuda sihtasutuse Archimedes 2020. aasta hangeteplaaniga.

***

17.12.2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond hangib noorsootöötajate koolitajaid. Lisainfo hanke kohta asub siin.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 22. detsember 2020.a. kl 12:00 vastutava isiku e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee.  E-kirja teema reale märkida „Pakkumus: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorsootöötajate koolitaja 2021-2022“.

***

15.12.2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond hangib noortekoolitajaid. Lisainfo hanke kohta asub siin.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 22. detsember 2020.a. kl 12:00 vastutava isiku e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee.  E-kirja teema reale märkida „Pakkumus: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus noorte koolitaja 2021-2022“.

***

9.12.2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond hangib koolitajaid, kellel oleks valmisolek viia ellu koolitusi vabatahtlikele ja organisatsioonidele. Lisainfo hanke kohta asub siin.

Lisainfo kandideerimise kohta leiate hanke alusdokumentidest.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 15. detsember 2020. a kl 23.59 vastutava isiku e-posti aadressile anett.manniste@archimedes.ee. E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: koolituste läbiviimine 2020“.

***

9.12.2020

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond hangib Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi nõustajaid. Lisainfo hanke kohta asub siin.

Kandideerimiseks tuleb täita hiljemalt 20.12.2020 kandideerimisvorm. Küsimuste korral kirjuta karin.oovel@archimedes.ee.

***

28.10.2020

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur hangib pakkujaid Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju uuringu analüüsiraporti koostamiseks. Lisainfo hanke kohta asub siin.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 10. novembril 2020, hiljemal kl 23.00 e-posti aadressile karl.viilmann@archimedes.ee. E-kirja teemareale märkida: “„Pakkumus hanke Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju uuringu analüüsiraporti koostamisele“. Täpsem info: karl.viilmann@archimedes.ee.

***

26.10.2020

SA Archimedese noorteagentuur hangib koolitaja rahvusvahelise noorteinfovõrgustiku Eurodesk Eesti kahepäevasele koolitus-kohtumisele. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 02. novembril 2020 e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee. Lisainfo noored.ee kodulehelt. 

***

15.10.2020

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib moderaatorit 6-le sisekoolitustele – Mõttehommikule.
Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: e-posti aadressile karl.viilmann@archimedes.ee hiljemalt 26.10.2020 kell 22.00. Lisainfo mitteformaalne.ee kodulehelt.

***

07.10.2020

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS peatoimetajat. 
Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: e-posti aadressile monika.riso@archimedes.ee hiljemalt 15.10.2020.
Lisainfo noored.ee kodulehelt.

***

2.09.2020

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib koolitajat NEET-noorte ja rahvusvahelise noorsootöö koolitusele.
Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 15.09.2020 kell 12:00 e-posti aadressile kaisa.mihklepp@archimedes.ee.
E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: NEET-noored ja rahvusvaheline noorsootöö“.
Täpsem info: kaisa.mihklepp@archimedes.ee

***

15.06.2020

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib kuni kolme juhtivkoolitajat-fasilitaatorit inimõiguste hariduse ja vägivalla ennetuse koolitusele noorsootöötajatele.
Täpsem info: maari.poim@archimedes.ee

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib programmile Hooliv klass programmijuhti. 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: e-posti aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee hiljemalt 01.04.2020.

Lisainfo noored.ee kodulehelt

***

19.03.2020
Sihtasutus Archimedese hariduse rahvusvahelistumise agentuur otsib Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumitaotluste hindamiseks eksperte. Täpsem info: evelin.einla-polluks@archimedes.ee

***

Sihtasutus Archimedese hangib arendaja kaardirakendusele, kus on kajastatud toetust saanud haridus- ja noortevaldkonna projektide koordinaatorid Eesti kaardil aadressi täpsusega. 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 20.03.2020 kuni kell 23.00 e-posti aadressile karl.viilmann@archimedes.ee.

E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: SA Archimedes kaardirakendus“.

Lisainfo hanke kohta asub siin.

Lisaküsimuste korral aitab Karl Viilmann, karl.viilmann@archimedes.ee, tel 69 79 221.

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur hangib trükiste kujundust 4-le infomaterjalile. 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 28.02.2020 kell 18:00 e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee

Lisainfo hanke kohta asub siin.

Lisaküsimuste korral võta ühendust Regina Rähn, tel. +372 5073512, email: regina.rahn@archimedes.ee

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib koolitajat rahvusvahelisele koolitusele „Erasmus+ and ESC Inclusion Lab”, mis toob kokku spetsialistid ja noorsootöötajad, kes tegelevad noortega, kes ei tööta ega õpi. 

Kandideerimise tähtaeg on 12.02.2020.

Lisainfo

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib projektijuhti inimõiguste hariduse edendamiseks noortevaldkonnas perioodiks 02.2020-31.12.2020.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 29.01.2020 e-posti aadressile monika.riso@archimedes.ee

Lisainfo hanke kohta asub siin.

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur hangib rahvusvahelise noorteinfo jagamise teenust igas Eesti maakonnas perioodiks 01.02.2020 – 31.12.2020.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 22.01.2020 kell 18:00 e-posti aadressile regina.rahn@eurodesk.eu

OSALISELT PIKENDATUD: Ootame kuni 29.02. pakkumisi Järvamaalt, Läänemaalt, Jõgevamaalt, Valgamaalt ja Harjumaalt.

Lisainfo hanke kohta asub siin.

Lisaküsimuste korral võta ühendust regina.rahn@eurodesk.eu

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid-koolitusasutusi 2020 koolitustegevuste elluviimiseks.
Lisainfo.

Täiendav info hankekutses ja lisaküsimustele vastab Kristi Raudlepp (kristi.raudlepp@archimedes.ee).

***

Sihtasutuse Archimedes Euroguidance Eesti keskus kutsub esitama pakkumust hankes: noorte õpirändes osalemist toetava digitaalse lahenduse visioon.

Palume pakkumus esitada hiljemalt 7.01.2020 tööpäeva lõpuks e-postile: anna.gramberg@archimedes.ee  

Lisainfo hanke kohta asub siin.

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur hangib WordPress sisuhaldustarkvaraga veebilehtedele www.noored.ee, mitteformaalne.ee (veeb on hetkel uuendamisel ning uus versioon saab avalikuks jaanuari alguses) ja mihus.mitteformaalne.ee hooldus- ja arendusteenust perioodiks 01.01.2020 – 31.12.2021.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 06.12.2019 e-posti aadressile kristi.prik@archimedes.ee

Lisainfo: kristi.prik@archimedes.ee

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib ajakiri MIHUS 2019. aasta viimase numbri kujundajat. Ootame kujundust u 10-15 tekstile, teemaks noorsootöötaja eneseareng.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: 13. novembril e-posti aadressile laura.valik@archimedes.ee

Lisainfo 

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib partnereid animatsioonide loomiseks. Animatsioonid on teemadel “EL uus noortestrateegia” ja “Noorte eesmärgid”.

Klippide valmimise aeg: 20.12.2019. Ootame hinnapakkumist koos varasemalt tehtud animatsioonide portfoolioga (min 3 näidet) 30.10.2019. tööpäeva lõpuks e-mailile regina.rahn@archimedes.ee

Lisainfo: kristi.prik@archimedes.ee

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid veebiseminaride elluviimiseks teemadel:

  • “Noorte vaimse tervise häirete märkamine ja noore toetamine”
  • “Noorsootöötaja eesmärk ja roll noore toetajana”
  • “Tuge vajav noor huvitegevuses” 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 23. oktoobril kell 22.00 e-posti aadressile kristi.raudlepp@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib moderaatorit järgmistele sündmustele:

  • 20.11.2019 seminar “Tule SANA koolitajaks!” Tallinnas
  • 12.-13.12.2019 SANA koolitajate kohtumine Harjumaal
  • 17.12.2019 SANA programmide nõustajate (Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus) seminar Tallinnas

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 21. oktoobriks kell 22:00 e-posti aadressil piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee 

Lisainfo

***

Sihtasutus Archimedes – õpirände digitaalne õppevahend “Leia suund maailma” loomine (arendus). Pakkumise esitamise tähtaega on pikendatud: 17.oktoober 2019 kl 17:01

Lisanfot hanke kohta leiad siit.

Täpsem info Anna Gramberg, e-mail anna.gramberg@archimedes.ee

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib suhtekorraldajat.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressil reet.kost@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib õpetajate ja noorsootöötajate koolitajat „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ koolitustele.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 23.09.2019 aadressil heiki.viisimaa@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid rahvusvahelise kaasava noorsootöö programmi koolituste elluviimiseks.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 06.09.2019 aadressil kaisa.mihklepp@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib programm Hooliv klass assistenti.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 11.08.2019 aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee 

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib partnerit veebilehe mitteformaalne.ee arendamiseks. 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 09.08.2019 aadressil kristi.prik@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib noorsootöö õpiku uuendamise projektijuhti. 

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 11.08.2019 aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee 

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib toetusprogrammide Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpus ja Noortekohtumised nõustamisteenuste korraldajat.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: hiljemalt 12. augustiks e-posti aadressil taavi.tihanov@archimedes.ee

Lisainfo

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib noorte huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedi koolitusele „19.–26. aastaste noorte motivatsioon ja võimalused osaleda huvitegevused“ koolitajat.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: SA Archimedes, hiljemalt 15. juuli 2019 kell 18.00. Pakkumus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile kristi.raudlepp@archimedes.ee.

Lisainfo ja hanke dokumendid

***

SA Archimedese noorteagentuur otsib koolidele pakutava „Rahvusvahelise projektijuhtimise“ valikaine jaoks näidistunnikavade väljatöötajat ja õpetajate koolitajat.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: SA Archimedes, hiljemalt 30.06.2019. Pakkumus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile heiki.viisimaa@archimedes.ee

Lisainfo https://noored.ee/pakkumised/otsime-naidistunnikavade-valjatootajat-ja-opetajate-koolitajat-rahvusvahelise-projektijuhtimise-oppeainele/

***

Sihtasutuse Archimedes 2019. aasta hankeplaan.


***

3.06.2019 Sihtasutus Archimedese noorteagentuur kuulutab välja hanke tõlkepartneri leidmiseks. Töö vene-eesti, eesti-vene, inglise-eesti ja eesti-inglise tõlgetega. Hanke võitjaga sõlmitakse 2-aastane raamleping.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: SA Archimedes, hiljemalt 14.06.2019 kell 12.00. Pakkumus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile regina.rahn@archimedes.ee

Lisainfo ja hanke dokumendid: https://noored.ee/pakkumised/kuulutused/tolkepartneri-hange/

***

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur korraldab 29.-30.10.2019 Tallinnas kongressi ning seoses sellega otsib kuni 150 osalejaga kongressi läbiviimiseks ruumide, toitlustuse ja majutuse tervikpakkumist. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.04.2019 kl 15.00. Täpsem info tingimuste kohta Velli Raciopellilt, e-mail:
velli.racioppi@archimedes.ee

***

SA Archimedese noorteagentuur kuulutab välja hanke, mille eesmärgiks on leida koolitajad programmi „Hooliv Klass“ tegevuste elluviimiseks.

Lisainfo: https://mitteformaalne.archimedes.ee/2019/04/03/otsime-koolitajaid-programm-hooliv-klass-elluviimiseks/ või kristi.raudlepp@archimedes.ee.

Pakkumise esitamise koht ja tähtaeg: SA Archimedes, 22.04.2019 kell 18.00. Pakkumus esitada elektroonselt kristi.raudlepp@archimedes.ee.

***

1.04.2019 Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur otsib Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumitaotluste hindamiseks eksperte. Täpsem info: evelin.einla-polluks@archimedes.ee

 

***

SA Archimedese noorteagentuur kuulutab välja hanke, mille eesmärgiks on veebilehe mitteformaalne.ee ja selle juurde kuuluva mihus.mitteformaalne.ee restruktureerimise jätkamine ja ühtse kujunduse loomine.

Pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg: SA Archimedes, hiljemalt 10.04.2019 tööpäeva lõpuks. Pakkumus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile kristi.prik@archimedes.ee

Lisainfo ja hanke dokumendid aadressil kristi.prik@archimedes.ee

 
***
27.02.2019 Sihtasutus Archimedes otsib kuueks kuuks IT-hoolduse pakkujat. Täpsem info Raimond Viiding aadressil raimond.viiding@archimedes.ee

***
 
SA Archimedes noorteagentuur kuulutab välja hanke, mille eesmärgiks on noorsootöötajate täienduskoolituse süsteemi edasiarendamine ja jätkusuutlikkuse soodustamine noorsootöö õppekavaga kõrgharidusasutuste tegevuse kaudu. 
 
Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev: SA Archimedes, 11.03.2019 kuni kell 17.00. Pakkumus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.
 
Lisainfo ja hanke dokument aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee 

 

***

 

1.02.2019 | SA Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS tegusat PEATOIMETAJAT.

MIHUS on SA Archimedes Noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis on ilmunud nii trükise kui e-ajakirjana alates 2009. aastast ning toob noorsootöötajate ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest nii Eestis kui laiemas maailmas.

Lisainfo: mitteformaalne.archimedes.ee/2019/01/24/mihus-otsib-peatoimetajat/

 

***

 

17.01.2109 | SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid-koolitusasutusi. Lisainfo: mitteformaalne.archimedes.ee/2019/01/11/otsime-koolitajaid-koolitusasutusi/

Täiendava info leiate hankekutses ja küsimustega saate pöörduda Kristi Raudleppa poole kristi.raudlepp@archimedes.ee

 

***

31.07.2018 | SA Archimedes noorteagentuur otsib koolitajaid Eestis toimuvale rahvusvahelisele koolitusele “International youth work with young people in NEET situation” . Koolitus toob kokku mitte töötavate ja õppivate noortega tegelevad noorsootöötajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma igapäevatöös rahvusvahelise noorsootöö võimalusi (Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus). Lisainfo: https://noored.ee/pakkumised/tule-koolitajaks-rahvusvaheline-noorsootoo-ja-neet-staatusega-noored/

 

***

16.07.2018 | SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid rahvusvahelise koolituse „Training for mentors“ läbi viimiseks.
http://noored.ee/uudised/call-for-trainers-training-for-mentors/

 

***

11.05.2018 | SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid, et viia ühiselt ellu programm „Hooliv klass“ tegevused.
http://mitteformaalne.ee/2018/05/11/otsime-koolitajaid-programm-hooliv-klass-elluviimiseks/

Tähtaeg 20. juuni 2018.

***

30.04.2018 SA Archimedese noorteagentuur ootab koolitajaid meeskonda, kellega koostöös viia ellu kaasava noorsootöö programmi kahte tegevussuunda: maapiirkondades elavate noorte ja puudest ning terviseprobleemidest tingitud erivajadustega noorte kaasamine kuni 2019 juuni k.a.
http://noored.ee/pakkumised/otsime-koolitajaid-rahvusvahelise-kaasava-noorsootoo-programmide-elluviimiseks/

***

19.04.2018 SA Archimedese noorteagentuur on alates 2016 aastast viimas ellu üle-euroopalist strateegist koostööprogrammi, eesmärgiga muuta Erasmus + programmis osalemine kättesaadavamaks ja lihtsamaks erivajaduste ja vähemate võimalustega noortele. Käesoleva kutsega ootame koolitajaid, kes on valmis viima nimetatud programmi raames ellu noortekoolitust „Ideest projektini“ (sh erivajadustega noortele) 11-12.05.2018.
Täpsem info: http://noored.ee/pakkumised/otsime-koolitajaid-rahvusvahelise-kaasava-noorsootoo-programmi-raames-toimuva-ideest-projektini-koolituse-labiviimiseks/

***

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur otsib Kristjan Jaagu kraadiõpe välismaal stipendiumitaotluste hindamiseks eksperte.
Täpsem info: evelin.einla-polluks@archimedes.ee

***

23.03.2018 Sihtasutuse Archimedes noorteagentuur otsib koolitajat vaenukõne ennetuse töötubadesse noorsootöötajatele.
Täpsem info: maari.poim@archimedes.ee

***

20.03.2018 SA Archimedese noorteagentuur otsib koolitajaid koolitustele, kuhu kuupäevaks 07.01.2018 pakkumisi ei laekunud. Nende hulka kuuluvad: “NEET noorte toetamine”, “Noorte huvihariduse ja -tegevuse kvaliteet”, “Huviringi juhendamine LTT alal”, “Meetodid huvihariduses”.
Täpsem info: marko.vene@archimedes.ee

***

06.03.2018 Sihtasutuse Archimedes hankeplaan aastaks 2018

***

19.02.2018 Sihtasutuse Archimedes hankekord

***

08.01.2018 SA Archimedese noorteagentuur otsib programmijuhti programmi “NOORTEKOHTUMISED” elluviimiseks. Täpsem info: https://archimedes.ee/wp-content/uploads/2018/01/SANA-NoKo-programmijuhi-konkurss.docx 

*** 

14.12.2017. „SA Archimedes noorteagentuur otsib koolitajaid. Täpsem info http://noored.ee/uudised/otsime-koolitajaid-2/

*** 

26.05.2017 SA Archimedese noorteagentuur otsib laagritüüpi koolituskohta Harjumaal, väljaspoolt Tallinna.
Täpsema informatsiooni saamiseks palun kirjutage marit.kannelmae@archimedes.ee.

*** 

Kutsume Teid esitama pakkumist hankemenetluses „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“. Lisainfo siin:
http://noored.ee/wp-content/uploads/2017/03/Hanke_noorsootoo_ajakirja_MIHUS_Lisad_1_3.pdf
Täiendava info leiate hankekutses ja küsimustega saate pöörduda Marit Kannelmäe-Geertsi poole marit.kannelmae-geerts@arcimedes.ee 

*** 

27.02.2017 SA Archimedes noorteagentuur otsib programmi “Noortekohtumised” assistenti, kelle ülesandeks on järgmiste teenuste osutamine Noorteagentuurile:

• noortekohtumiste programmi info jooksev ajakohastamine noored.ee kodulehel;
• 12 noortekohtumise projekti eeltaotluse nõustamine programmi 2017. aasta märtsi ja oktoobri eeltähtaegade raames;
• 12 noortekohtumise taotluse hindamine 3.04 ja 1.11 taotlustähtaegade raames;
• 15 projektiesitluse läbiviimine sihtgruppidele;
• 30 projekti lõpparuande hindamine;
• 20 projekti nõustamine IDEE45 koolituspäevadel ja projektikülastustel;
• noortekohtumiste uuringu kvalitatiivse osa ülevaate koostamine;
• noortekohtumiste esitlejate võrgustiku töö koordineerimine;

Tööperiood: märts-detsember, 2017.a. Töötasu: 3900 Eurot bruto.  Valituks osutunud isikuga sõlmitakse võlaõiguslik töövõtuleping. Huvilistel saata CV hiljemalt 01.03.2017 aadressil noortekohtumised@archimedes.ee

*** 

16.01.2017 SA Archimedes noorteagentuur otsib koolitajaid 2017. aasta koolituste elluviimiseks. Koolitusteemadega saab tutvuda ja oma valmisolekust koostööläbirääkimistesse asuda saab märku anda SIIN. Lisainfo Maris Pajula, maris.pajula@archimedes.ee, 62 68 960.

*** 

23.12.2016 Riigihangete registris on algatatud hankemenetlus “SA Archimedes Reisibürooteenused 2017-2020, reg nr 181586

***

3.11.2016 SA Archimedes teatab, et on algatanud pakkumismenetluse finantsauditi teenuse osutamiseks. Lähem info Aire Karhu, aire.karhu@archimedes.ee

***

01.07.2016 Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke “Koolitusprogrammid noortevaldkonna töötajatele” osade 2 ja 3 osas saab läbirääkimistega pakkumisi esitada täiendavalt kuni 25.07.2016. Täpsem info Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee

***

26.05.2016 Sihtasutus Archimedes algatas hanke nr 175098 “Study in Estonia Soome esindaja”, täpsem info Riigihangete registris.

***

25.05.2016 Sihtasutus Archimedes algatas hanke nr 175070 “Study in Estonia Venemaa ja Ukraina esindaja”, täpsem info Riigihangete registris.

***

09.05.2016 SA Archimedes viib läbi lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke “Koolitusprogrammid noortevaldkonna töötajatele”.
Lisainfo ja hankedokumendid: Siim Värv, siim.varv@archimedes.ee

***

18.01.2016 SA Archimedes viib läbi lihtsustatud korras tellitavate teenuste hanke “Hotelli-, restorani- ja konverentsiruumi rendi teenuste raamlepingud”.
Lisainfo ja hankedokumendid: Tiina Lipp, tiina.lipp@archimedes.ee

***

25.09.2015 SA Archimedes otsib lühiajalist töötajat SA Archimedes Tartu büroosse, kelle ülesandeks on DoRa programmi väljamaksetaotluste ja selle lisadega seotud dokumentide ettevalmistamine arhiivi saatmiseks. Täiendav info konkursikutsest.

***

20.07.2015 SA Archimedes kuulutab välja hanke leidmaks Study in Estonia esindaja Soome turule. Huvilistel palume esitada hankedokumendi alusel täidetud hankes osalemise avaldus hiljemalt 03. augustiks 2015 meiliaadressile raul.ranne@archimedes.ee. Lisainfot võib küsida samal meiliaadressil.

***

09.07.2015 SA Archimedes kuulutab välja konkursi leidmaks koolitajad kohanemisprogrammi õppimise mooduli koolituste läbiviimiseks välisüliõpilastele. Huvilistel palume edastada CV ja kaaskiri, kus oleks välja toodud kogemus koolitajana ning pädevus koolitatavates valdkondades hiljemalt 2. augustiks 2015 meiliaadressile
raul.ranne@archimedes.ee. Lisainfot võib küsida samal meiliaadressil.

***

17.06.2015 SA Archimedes kuulutab välja hanke perioodil 2014-2020 Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava tegevuse “Dora Pluss” kaudsete kulude määra hindamiseks.

Hankedokumendid: PakkumiskutseHankes osalemise avaldusTellitava töö kirjeldus.

Pakkumiste esitamise aeg on hiljemalt reedel, 26.06 kell 15.00.

Kontaktisik: Mariann Saaliste, mariann.saaliste@archimedes.ee.

***

29.05.2015 SA Archimedes on välja kuulutanud hanke leidmaks koostööpartner kohanemisprogrammi õppimise mooduli koolitusmaterjali välja töötamiseks ja koolitajate koolituse läbiviimiseks.

Pakkumiste esitamise aeg on hiljemalt reedel, 05.06  kell 14.00.
Kontaktisik: Raul Ranne, raul.ranne@archimedes.ee

***

17.01.2014 Konkurss, Euroopa Noored Eesti büroo uue veebikeskkonna loomine. Lisainfo ja pakkumuskutse: http://euroopa.noored.ee/veebipakkumus. Kontaktisik: Annika Teder, annika.teder@archimedes.ee, 699 6493

***

16.04.13 Konkurss, eesti-inglise keele kirjaliku tõlke teenuse osutaja leidmiseks sihtasutuse poolt koordineeritava koostööplatvormi Study in Estonia Türgi tegevuste partneri leidmise hankedokumentatsiooni ja –avalduse tõlkimiseks. Lisainfo: Eesti-inglise kirjalik tõlge. Kontaktisik: Mariann Lugus, mariann.lugus@archimedes.ee, 697 9230.

***

12.12.12 Hange, lihtsustatud korras tellitavad teenused: SA Archimedes reisibürooteenused 2013-2016. Hankedokumendid ja lisainfo raimond.viiding@archimedes.ee , 6 979 226

***

22.11.2012 Konkurss inglise-hiina keele kirjaliku tõlke- ja keelelise toimetamise teenuse osutaja leidmiseks Study in Estonia turundustegevuste läbiviimiseks perioodil jaanuar 2013 – mai 2015. Lisainfo: Hiina tõlge 2012 – 2015. Kontaktisik: Mariann Lugus, mariann.lugus@archimedes.ee, 697 9230.

***

12.11.2012 pakkumismenetlus: Kommunikatsiooniteenus kõrghariduskonverentsi ning õppejõu teemavaldkonna raames. Täpsem info riigihangete registris (reg nr 138196). Kontaktisik Marianne Võime, marianne.voime@archimedes.ee, 7 300 807.

***

Avatud pakkumismenetlus: Uuring Eurostudent V. Täpsem info riigihangete registris (reg nr 136691). Kontaktisik Kadrin Kergand, kadrin.kergand@archimedes.ee , 7 300 804.

***

Avatud pakkumine: Büroopuhastusteenus SA Archimedes Tartu kontoris, riigihange 135545. Materjalid kättesaadavad riigihangete registris.

***

20.05.2012 Avatud hankemenetlus, riigihange nr 135179: “Uuring: Noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs”. Lisainfo Reet Kost tel 6 979 220 või reet.kost@archimedes.ee

***

11.05.2012 Avatud pakkumismenetlus 133896: “Uuring: Doktorikooli projektide vahehindamine 2009-2011″. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris. Hankedokumente väljastab ja täiendavat infot jagab Katre Merimäe: katre.merimae@archimedes.ee , tel 7 300 394.

***

27.04.2012 Avatud pakkumismenetlus 133726: “Uuring: Eesti õppejõud 2012″. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris. Hankedokumente väljastab ja täiendavat infot jagab Karin Ruul: karin.ruul@archimedes.ee , tel 7 300 803.

***

20.03.2012  Lihthange (Riigihangete registri viitenumber 132444):  Projektijuhtimine: noorsootööalane rahvusvaheline partnerlusseminar ( Pakkumiskutse ; Hankes osalemise avalduse vorm Hankelepingu näidis)

***

1.03.2012 Hanke 1-9/586, Lihtsustatud korras tellitavad teenused: “Majutuse, toitlustuse ja koolitusruumi rendi teenuste raamlepingud” pakkumiste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 07.03.2012.

***

21.02.2012 Lihtsustatud korras tellitavad teenused: Noorsootöötajate põhiteadmiste ja -oskuste koolitusprogrammi väljatöötamine ja koolituste läbiviimine. Tähtaeg 19.03.2012. Lisainfo: Ivica Mägi, tel 697 9221, e-post: ivica.magi@archimedes.ee.

***

15.02.2012 Lihtsustatud korras tellitavad teenused: Majutuse, toitlustuse ja koolitusruumi rendi teenuste raamlepingud. Tähtaeg 1.03.2012. Lisainfo: triinu.trumsi@archimedes.ee , tel 697 9236.

***

18.01.2012 Programmi Primus lihthanke kutse: “Eesti rakenduskõrghariduse teekaart 2020″Hanke lisad. Hanke registrinumber 130514. Lisainfo: Kadrin Kergand, tel 730 0804, kadrin.kergand@archimedes.ee.

***

13.12.2011 Hankemenetlus: „Hotelli-, restorani- ja konverentsiruumi rendi teenuste raamlepingud“. Lihtsustatud korras tellitavad teenused. Kontaktisik ja pakkumiskutse materjalid: Tiina Lipp, 697 9218, tiina.lipp@archimedes.ee.

24.10.2011 Sihtasutus Archimedes teatab, et lihtmenetluse korras on välja kuulutatud hange „Üldkantseleitarvete (v.a koopiapaber) tellimise raamleping 2011-2013“ . Hanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.10.2011 kell 16.40.
Hanke avaldus
Bürootarvete hinnatabel

12.09.2011 Programmi Eduko hankekutse: “Didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüs”

11.08.2011 Programmi Primus hankekutse: “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis – jätkuprotsess”

08.08.2011 Programmi Primus hankekutse: “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2011-2012- alustavad kõrgkoolid

08.08.2011 Programmi TeaMe hankekutse: “Nõustamise teenus reklaami- ja turundusvaldkonnas

15.02.2011 Programmi DoRa hankekutse “Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia vahehindamine“, avaldus hankes osalemiseks

13.01.2011 StudyinEstonia hankekutse “Analysis of potential international students’ recruitment markets for Estonian higher education institutions” ja pakkumise ankeet.

6.12.2010 Programmi TeaMe hankekutse: “Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid

19.11.2010 Noorsootöö ajakirja “Mihus” loovtöö

12.11.2010 ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames 2008-2013 noorsootöö

kutsealal tegutsevatele inimestele pakutavate koolituste tulemuse kvaliteedi uuring

10.11.2010 hankekutse: Finantsaudit 2011-2012

3.11.2010 Programmi Primus hankekutse: Kõrgkoolide keskastmejuhtide koolitus

19.10.2010 Programmi Primus hankekutse: arendusteenus rakendusuuringu “Keskhariduse lõpetanute valikud”teostamine

15.10.2010 Lihtmenetlus: “Suhtekorraldusteenus kõrghariduse valdkonnas”

10.09.2010 Programmi Primus hankekutse: Ekspertteenuste osutamine protsessidesse “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2010-2011″ ja “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis II – jätkuprogramm”

07.09.2010 Programmi Primus hankekutse: “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis 2010-2011 koolitused

02.09.2010 Programmi Primus hankekutse: “Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis II -jätkuprotsess”

02.07.2010 Lihtmenetlus: Study in Estonia info- ja reklaammaterjalide kujundamine

30.06.2010 Lihtmenetlus: Study in Estonia veebikeskkonna hange

20.04.2010 Programmi Eduko hankekutse “Õpetajakoolituse juhtimissüsteemi analüüs ja arendamine”

23.03.2010 TeaMe hanke “TeaMe programmi meediatooted” hankekutse

26.02.2010 Lihtmenetlus: Study in Estonia CVI

Hankedokumentatsiooni lisad, tehniline kirjeldus ning vormid tuleb küsida Mariann Luguselt e-posti teel mariann.lugus@archimedes.ee

14.11.2010 Lihtmenetlus: SA Archimedes riist- ja tarkvara hankimise raamlepingu hange 25.01.2010-31.12.2010

18.11.2009 Lihtmenetlus: SA Archimedese teaduskoostöö keskuse auto hange

30.10.2009 Lihtmenetlus: SA Archimedes taotlussüsteemi arendamine

01.06.2009 Lihtmenetlus: SA Archimedese T-särkide hange 2009-2010 (pdf)

29.10.2008 Lihtmenetlus: SA Archimedes riist- ja tarkvara hankimise raamlepingu hange 15.11.2008-31.12.2009

28.10.2008 Lihtmenetlus: SA Archimedes finantsauditi teenused 2009-2010