Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Haridus- ja teadusministeeriumi haldusala

Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja konkurentsivõime.

Ministeeriumi asutused jagunevad haldusalas järgmiselt:

 • valitsusasutused
 • sihtasutused ja äriühingud
 • riigigümnaasiumid
 • riigiasutused
 • kutseõppeasutused
 • hariduslike erivajaduste õpilaste koolid
 • teadus- ja arendusasutused
 • rakenduskõrgkoolid

 

htm_haldusala

 

Üks haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas tegutsevatest sihtasutustest on ka SA Archimedes. Haridus- ja Teadusministeerium asutas Sihtasutuse Archimedes 1997. aastal Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noortevaldkonna arendamiseks.

Lisaks meile on veel ministeeriumi haldusalas mitmeid sihtasutusi, kes on kõik oma valdkonna kompetentsikeskused.

Ministeeriumi haldusala sihtasutused on:

 

htm_sihtasutused_sa

Sihtasutus Archimedes on haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas Euroopa Liidu ja Eesti haridus-, teadus- ja noortepoliitika meetmete rakendaja:

 • Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur
 • välisriigi diplomite jt kvalifikatsioonide tunnustamise keskus Eestis
 • riiklike haridus- ja noortevaldkonna programmide koordineerija ja elluviija
 • rahvusvaheliste haridus- ja noortevaldkonna koostööprogrammide riiklik agentuur
 • noortevaldkonna arendaja riikliku noortepoliitika raames
 • Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus kõrgharidus- ja teadusvaldkonnas