Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Sihtasutusest

Sihtasutuse Archimedes asutas Haridus- ja Teadusministeerium 1997. aastal Eesti haridus- ja teadussüsteemi ning noortevaldkonna arendamiseks. Tänaseks on sihtasutusest saanud Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis.

Archimedes on Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile teadus-, haridus- ja arendusasutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste ning noortevaldkonna konkurentsivõime tugevdamist.

Archimedese peamiseks ülesandeks on rahvusvahelise koostöö edendamine kolmes põhivaldkonnas:

  • haridus,
  • teadus- ja arendustegevus,
  • noorte kodanikuharidus.

Archimedese visioon on olla tunnustatud liider haridus-, teadus- ning noortevaldkonna tugiteenuste pakkumisel, usaldusväärne ning tunnustatud partner maailmas. Meie missiooniks on luua arengukeskkond, mis aitab tagada Eesti hariduse, teaduse ja noortevaldkonna konkurentsivõime maailmas.

Alates 1. augustist 2020 võttis osa SA Archimedese senistest tegevustest üle Haridus- ja Noorteamet. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA), Eesti ENIC/NARIC keskuse ja mitmete stipendiumiprogrammide tegevust korraldab nüüd HARNO.

Tutvu meie materjalidega:

Sihtasutuse põhikiri
Sihtasutuse struktuur
Sihtasutuse arengukava