Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Stipendiumid pedagoogikatudengitele

Haridus- ja teadusministeerium asutab stipendiumi õpetajakoolituses õppivatele üliõpilastele ning tulevastele muusika- ja tantsuõpetajatele, eesmärk on tunnustada õpetajaks õppimist ja õpetaja elukutset. Taotlusi stipendiumi saamiseks saab esitada alates 24. novembrist.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas põhjendas pedagoogiliste erialade üliõpilastele eraldi stipendiumide väljapanemist valdkonna prioriteetsusega. “Selleks, et meie laste ette jõuaksid ka tulevikus laia silmaringiga õpetajad, peaksid tulevased pedagoogid juba õpingute ajal eneseharimisele pühenduma, mitte stuudiumi kõrvalt tööl käima,” ütles minister.

Stipendiumi võivad taotleda kõik magistriõppes õppijad ning bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse tasemel õppijad alates teisest õppeaastast, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks.

Stipendiumi määramisel võtab stipendiumi nõukogu arvesse taotleja õppeedukust ja motiveeritust töötamaks õpetajana; looverialade üliõpilaste puhul arvestab stipendiumi nõukogu õppimist muusika- ja tantsuspetsialiste ettevalmistaval õppekaval ning taotleja kaasatust laulu- ja tantsupeo pedagoogilisse protsessi.

Sel õppeaastal on kavas välja maksta ligi sada 20 000 krooni suurust stipendiumi, neist vähemalt kümme lähevad looverialade tudengitele. “Niinimetatud Laulupeo stipendium ja Tantsupeo stipendium peaksid andma noortele märku, et väärtustame muusika- ja tantsuõpetajaid kui meie suurte kultuuritraditsioonide edasiviijaid ning tunnustame nende valmidust lastega tegeleda.”

Stipendiumi taotlemiseks tuleb sihtasutusele Archimedes esitada taotlus, seda saab teha alates tänasest kuni 8. detsembrini. Lähemalt saab stipendiumi statuudi ja taotlusvormiga tutvuda siin.

Stipendiumi nõukogusse kuuluvad Haridus- ja teadusministeeriumi, sihtasutuse Archimedes, kolme õpetajaid ettevalmistava kõrgkooli ning Tantsu- ja Laulupeo sihtasutuse esindaja.

Viimased uudised