Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Study in Estonia kutsus Pihkva piirkonna noori Eestisse õppima

Veebruari alguses korraldasid Eesti kõrgkoolid Sihtasutuse Archimedese algatuse Study in Estonia eestvedamisel Pihkva regiooni noortele infoseminari “Kõrgharidus Eestis”. Infoseminari peamine eesmärk oli tutvustada nii Pihkva regiooni üliõpilastele kui ka keskkoolilõpetajatele edasisi õppimisvõimalusi juba Eesti kõrgkoolides. Pihkvas on Eesti kõrgkoolid ühiselt koos käinud juba seitse aastat.

Sellel aastal osalesid Pihkvas Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Lisaks osales seminaril oma õppekavadega ka Tartu Ülikooli Narva Kolledži esindus. Infoseminaril osales pea 250 potentsiaalset õppijat. Kõige enam tunti huvi ingliskeelsete ja eestikeelsete õppekavade vastu.

“Mul on tõesti hea meel, et iga aastaga huvi Eesti hariduse vastu Pihkvas aina suureneb. Inimesed uurivad juba mitu kuud varem, kas “Study in Estonia” üritus ikka toimub ja millal. Ülikoolide esindajad jäid rahule, sest potentsiaalseid õppijaid jätkub kõigi kõrgkoolide õppekavadele,” kommenteeris Olga Reili (Tallinna Ülikool).

Infoseminaril osales kuus Eesti kõrgkooli. Foto: Olga Reili (Tallinna Ülikool)

Tartu Ülikooli esindajad Pihkvas. Foto: Olga Reili (Tallinna Ülikool)

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidust pakkuvat riiki tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Sihtasutus Archimedes programmi Dora Pluss raames, mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

Lisainfo:

Veebruar 2020. Study in Estonia tutvustab Eesti kõrgharidust Soome karjäärinõustajate aastamessil

Jaanuar 2020. Archimedes ja EAS tõid kokku tööandjad ja välistudengid

Detsember 2019. Töötavad välistudengid ja -vilistlased tõid üle kümne miljoni euro maksutulu

Viimased uudised