Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Study in Estonia viis ingliskeelsed õppekavad mobiiliveebi

Eestis õppivate välisüliõpilaste suurenevad numbrid tähendavad vaid seda, et huvi Eesti ülikoolide ja ingliskeelsete õppekavade vastu on suurenenud. Kasvav tähelepanu on andnud tõuke, et teha Eestis õppimise info mugavamalt kättesaadavamaks. Eesti kõrghariduse rahvusvahelise tutvustustööga tegeleb sihtasutuse Archimedes algatus Study in Estonia, kel valmis ühe turundusvahendina just uus mobiiliveeb.

„Viimase viie aasta jooksul on Eestis kõrgharidust omandavate välismaalaste arv rohkem kui kahekordistunud,“ kommenteeris SA Archimedese mobiiliveebi projekti vedaja Eero Loonurm. Kui viis aastat tagasi oli välistudengeid 900 ringis, siis praegusel õppeaastal õpib Eesti kõrgkoolide tasemeõppes ligi 1850 välistudengit.

Mobiiliveeb - www.studyinestonia.ee

„Kuigi me algatame Eesti ülikoolide konkurentsivõimelisuse ja nähtavuse tõstmiseks igasugu turundustegevusi (e-turundus, osalemine messidel, trükised, sotsiaalne meedia, ülikoolide koolitamine, uuringute läbiviimine, töötoad välisülikoolides, infoüritused partneritele ja sihtgrupile, Welcome Bag välistudengitele jne), siis aina enam kasvab meie kodulehe www.studyinestonia.ee külastajate arv. Ja kuna meid külastatakse iga kuu aina enam nii tahvelarvutitest kui mobiilidest, siis nii see mobiiliveebi tegemise otsus tuligi,“ rääkis Loonurm mobiiliveebi valmimise sünniloost.

Mobiilne koduleht on oma olemuselt kodulehekülje miniversioon, mis on optimeeritud vaatamiseks nii nutitelefonides kui tahvelarvutites ning sisaldab valikuliselt kõige olulisemat infot. Studyinestonia.ee mobiiliveebis on kesksel kohal õppekavade andmebaas, ülikoolide lühitutvustused ning kontaktinfo.

Mobiiliveebis avaneb lühiülevaade kõigist Eestis õpetatavatest ingliskeelsetest õppekavadest.

Studyinestonia.ee mobiiliveeb tuli lihtne, kaasaegne ja funktsionaalne. Haridusvaldkonnas teevad nii läbimõeldud turundust vähesed, seega on SA Archimedese algatus eeskujuks paljudele teistele Eesti organisatsioonidele ja ettevõtetele. Lähtusime sellest, et alles jääks kollane-must kujundus ja rõhusime lihtsale visuaalile,“ rääkis kodulehe valmistaja WSI Online esindaja Armin Tüll.

Kõige keerulisem on mobiiliveebi planeerimisel Loonurme sõnul olulise eristamine ebaolulisest, ehk mida võtta ja mida jätta. Peatähelepanu peab saama see info, mille järele külastaja kõige rohkem ka huvi tunneb. Kodulehel on palju rõhku pandud Eesti eluolu ja haridussüsteemi tutvustamisele, kuid mobiiliveebis on kõige olulisemal kohal ülikoolide õppekavade andmebaas.

„Haridus on oma olemuselt just valdkond, kus otsustamisprotsess võib noorel inimesel aega võtta aastaid. Kui mitmesuguseid tooteid või teenuseid võib osta elu jooksul mitmeid, siis magistrikraad jääb enamusel ülikooli jõudnud inimestest siiski üheks ja ainsaks. Eesti koolide esimene mure aga loomulikult on jõuda noorte teadvusesse. See on meie kõigi unistus, et Eesti ülikoolid oleks nähtaval kohal ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised,“ lisas Loonurm.

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav koostööprojekt. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib SA Archimedes ja seda rahastab doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamise programmi DoRa raames Euroopa Sotsiaalfond.

Mobiilset kodulehte on võimalik tahvelarvutite ja mobiilidega vaadata siit: www.studyinestonia.ee

 

Vanemad uudised:

Study in Estonia viis Eesti ülikoolid Soome noorte infomessile

Welcome Bag Eestisse saabunud uutele välistudengitele

Minister kohtus Eestis õppivate välistudengitega

Välistudengid on Eesti kõrgharidusega rahul

Viimased uudised