Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taas oodatakse töid kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada selles valdkonnas uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimaile kasvatusteadusteadlastele. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, rahastajaks on Haridus- ja teadusministeerium. Konkurss toimub juba 22. korda.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 31. märts ja tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. maiks 2012.

Konkursile võib esitada teadustöid või artikleid, doktoritöid, magistritöid, didaktilis-rakenduslikke töid ning õpikuid ja õppematerjale. Tööd võivad olla publitseeritud nii eesti keeles kui võõrkeeles. Esitatavate tööde puhul hinnatakse teema aktuaalsust eesti kasvatusteaduste jaoks ning laiemat seotust kasvatusteadustega.

Konkursi koordinaatori Margit Lehise sõnul on eelmiste aastate konkursse vaadates positiivseks jooneks konkursile esitatavate tööde arvu suurenemine ja noorte huvi konkursi vastu – kasvanud on nii osalejate üldarv kui magistritööde osakaal. „Muret teeb eesti keeles publitseeritud teadustööde vähesus, mis aga kindlasti on laiem tendents, mitte vaid sellele konkursile omane,“  lisas Lehis.

Varasematel aastatel esitatud tööde teemad on olnud seotud nii eelkooliealistele laste, kooliealiste laste kui ka kooli ja pedagoogikaga laiemalt.  Nii näiteks käsitles 2011. aastal eesti keeles publitseeritud teadustöö kategoorias võitnud Aleksander Elango, Endel Lauli, Allan Liimi, Väino Sirki ja Veronika Variku “Eesti kooli ajalugu. 2. köide. 1860. aastaist 1917. aastani“  ülevaadet hariduspoliitikast ning elanikkonna haridustasemest, koolivõrgu arengust, koolide õppetöö korraldus ja sisust rahvuslikult ärkamisajal, venestamise aegadel ja tsaarivõimu viimastel aastatel.

Esitatavatele töödele seatud nõuetega saab lähemalt tutvuda konkursi kodulehel www.archimedes.ee/teadpop

Lisainformatisoon konkursi kohta veebilehelt ja konkursi koordinaatorilt

Margit Lehiselt, Tel: 7300 335, e-post margit.lehis@etag.ee

Viimased uudised