Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tagasivaade: Mis muutis Erasmuse rahvusvahelise keelenädala omanäoliseks?

15.-19.10.2012 toimus Eesti kahes linnas – Tallinnas ja Pärnus – Erasmuse programmi Balti ühisseminar ERASMUS INTERNATIONAL LANGUAGE WEEK (EILW). Tegemist oli Erasmuse personali koolituse (staff training) nädalaga. Erasmuse rahvusvaheline keelenädal oli suunatud eelkõige Balti- aga ka teiste Euroopa riikide keeleõpetajatele ning EILC (Erasmus Intensive Language Courses) korraldajatele.
Ürituse eestvedajateks olid Eesti, Läti ja Leedu Elukestva õppe programmi riiklikud bürood ning kolm Eesti kõrgkooli, kes on ise ühtlasi ka kogenud EILC korraldajad Eestis – Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School ja Eesti Sisekaitseakadeemia.

Ürituse korraldamise idee tekkis reaalsest vajadusest kohtuda silmast-silma teiste Euroopa riikide keele- ja kultuurikursuste korraldajate ning keeleõpetajatega, et vahetada seniseid kogemusi, jagada praktilisi näpunäiteid ning arutleda tulevikuplaanide ja –võimaluste üle.


Erasmuse rahvusvahelise keelenädala muutis omanäoliseks see, et:

– ürituse sihtrühmaks oli valitud just Balti- ja lähiriikide Erasmuse keeleõpetajad ning EILC korraldajad;
– üritust organiseeriti kolme kõrgkooli/ keelekursuste korraldaja eestvedamisel;
– üritus toimus kahes eri linnas – Tallinnas ja Pärnus;
– üritus oli suunatud aktiivsetele osalejatele kogemuste, heade praktikate ning uuenduslike ideede jagamiseks keeleõppes.

Keelenädalal osales kokku 32 osalejat 9 erinevast Euroopa riigist: Eestist, Horvaatiast, Kreekast, Leedust, Lätist, Poolast, Portugalist, Sloveeniast ja Tšehhist. Tegemist oli seega väga kirju ning huvitava seltskonnaga, kellel erinev kultuuriline taust ja keskkond. Sellest hoolimata, moodustas kokkutulnud seltskond väga harmoonilise terviku ja sõbraliku keeltepere (vaata keelenädala fotosid SIIT).

Nädal sai alguse Estonian Business Schooli ruumes aktiivse tutvumismängu ning korraldajate esitatud sissejuhatusega. Kõik osalejad said võimaluse tutvustada ennast, oma tööd ja ettevõtet.
Päeva lõpus andis huvitavat mõtteainet Suurbritanniast pärit, kuid Eestis elava ja Tallinna Ülikoolis õppejõuna töötava hr Robin Hazelhursti ettekanne teemal „Kultuurilised erinevused“, mille raames peatus ettekandja just võõrkeele õppimise iseärasustel. Kirglikku arutelu tekitas mõte, et erinevate keelte õppimisel ja kasutamisel võib muutuda inimese identiteet.
Esimene tööpäev lõppes pika jalutuskäigu ja meeldiva õhtusöögiga Tallinna vanalinnas. Kuna õhtusöök oli organiseeritud selliselt, et pärast igat käiku tuli osalejatel endale uus istekoht ja lauakaaslased leida, siis andis see hea võimaluse omavahel tutvumiseks.

Teine keelenädala päev viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) moodsates ruumides, kus toimus ka põgus ülikooli ja TTÜ moodsa raamatukogu tutvustus. Balti riikide büroode esindajad andsid ülevaate EILC ajaloost nende riikides.
Enim positiivset tagasisidet pälvis aga osalejate poolt TTÜ õppejõu pr Mall Kulasalu poolt läbiviidud aktiivne eesti keele näidistund, millest kõik välisriikide esindajad aktiivselt ja põnevusega osa võtsid. Selletulemusena kuulsime kogu ülejäänud nädala vältel tihti selliseid viisakusväljendeid nagu „aitäh“ ja „palun“ mitte ainult oma Eesti kolleegide suust.
Positiivselt emotsionaalsed olid ka TTÜ EILC suvekursusel osalenud üliõpilaste ning TTÜ-st väliskõrgkoolis õppimas ja seal EILC kursused läbinud üliõpilaste kogemused.
Päeva lõpetas Sisekaitseakadeemia õppejõu hr Marek Linki poolt tehtud keeleroboti tutvustus, mis võiks olla positiivseks eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele.

Erasmuse keelenädala kolmas ja neljas päev viis osalejad Eesti suvituspealinna Pärnusse, mis aitas osalejatel saada paremat ettekujutust Eesti elust-olust, kaunist loodusest ja keskkonnast.
Neil päevil said osalejad võimaluse tutvustada oma häid praktikaid – sh aktiivseid tutvumismänge, mida erinevate riikide ja erinevate asutuste keeleõpetajad ning kursuste korraldajad kasutavad.
Mainitud päevad andsid osalejatele palju liikumisvõimalust ning keeleõpetajatel ja kursuste korraldajatel oli võimalik korraks ka omavahel gruppides spetsiifilisemaid probleeme arutada. Osalejad olid Pärnusse kaasa võtnud ka kohalikke sööke-jooke, mille taustal oli mugav ja kodune tutvuda Eesti ajalooga filmi „Laulev revolutsioon“ kaudu.

Erasmuse keelenädala viimane päev tõi osalejateni Euroopa Komisjoni esindaja Klara Engels-Perenyi, kes andis lühiülevaate EILC –st Euroopa tasandil ning tutvustas põgusalt ka uue programmi perioodi (2014 – 2020).
Nagu on ka eelnevatest aruteludest kuulda olnud, EILC kursuseid antud kujul uues programmis planeeritud enam ei ole. Üheks võimaluseks jääb kõrgkoolidel tulevikus keele- ja kultuurikursuseid korraldada Erasmuse üldisest mobiilsuskorralduse vahenditest. Keelte- ja kultuurikursuste korraldamise üksikasjad uuel perioodil ei ole veel kinnitatud ning lõplikud. Seetõttu kasutasid üritusel osalejad võimalust rõhutada taolisel kujul EILC läbiviimist kindlasti ka uue programmi perioodil.
Peamine küsimus, mis osalejatel tekkis, oli – miks lõpetada tegevust, mis on üle Euroopa olnud väga edukas ning äärmiselt kasulik vahetusüliõpilastele.

Kokkuvõtvalt võib toimunud Erasmuse rahvusvahelist keelenädalat pidada väga edukaks. Osalejatelt saadud nii kirjalik kui suusõnaline tagasiside oli ainult positiivne või väga positiivne. Ka korraldajatele jäi hinge suurepärane emotsioon inimestest, kes suhtlesid ja toimisid nädala lõppedes kui üks suur ja sõbralik rahvusvaheline pere.

Suured tänud kõikidele osalejatele, ilma kelleta ei oleks taoline üritus olnud võimalik!

Viimased uudised