Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tallinna ja Tartu tervishoiukõrgkoolid läbisid edukalt institutsionaalse akrediteerimise

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool läbisid edukalt institutsionaalse akrediteerimise. 21.veebruaril võttis Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu vastu otsuse – akrediteerida mõlemad tervishoiukõrgkoolid seitsmeks aastaks.

Rahvusvaheline hindamiskomisjon tõstis esile kõrgkoolide efektiivset juhtimist ning õppijate, vilistlaste ja tööandjate rahulolu. Hinnati kõrgelt täienduskoolituse kursuste korraldamist ning panustamist ühiskonna arengusse laiemalt. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli puhul tõi komisjon tunnustustväärivana esile kõrgkooli üld- ja personalijuhtimise ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli puhul laiemale avalikkusele suunatud tegevusi. Komisjon soovitas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolil määratleda selgemalt oma eesmärgid ja kavandada konkreetseid tegevusi teadus- ja arendustegevuse tõhustamiseks. Mõlemale kõrgkoolile soovitas komisjon suurendada inglise keeles pakutavate kursuste hulka, et suurendada tudengite rahvusvahelist mobiilsust ning edendada võõrkeeleoskust.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori Anneli Kannuse sõnul on välishindamine kõrgkooli avatuse ja koostöö lahutamatuks osaks: „Välisekspertide tagasiside annab kõrgkoolile kindlust tehtud valikute osas ja annab kõrgkoolile õppimisvõimaluse. Institutsionaalse akrediteeringu saamine seitsmeks aastaks on järjepidevate õigete valikute kinnituseks kogu kõrgkooli kollektiivile.”

„Akrediteerimisotsus on garantiiks tervishoiusektorile ja meie inimestele – tervishoiutöötajaid koolitatakse kvaliteetselt” sõnas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

„Institutsionaalsel akrediteerimisel hinnatakse, kas kõrgkooli kui terviku juhtimine on sihipärane ja toimimine tõhus,“ lisas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen „ samuti seda, kas ja kuidas kõrgkool arvestab ühiskonna ootustega ning mil moel tagab oma lõpetajate rahvusvahelise konkurentsivõime.“

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. 2016. aastaks on akrediteerimise läbinud kõik Eesti kõrgkoolid. Seni on akrediteerimise läbinud Sisekaitseakadeemia ja Eesti Maaülikool.

Lisainfo: Heli Mattisen, EKKA juhataja, tel 517 8197

Viimased uudised