Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tallinnas arutatakse väljakutsuva koolikäitumise probleeme

Sel nädalal jagab Eesti õpetajatega oma kogemusi maailma üks tippspetsialiste väljakutsuva ja probleemse koolikäitumise alal, Austraalia professor Bill Rogers. Tema raamat „Käitumine klassiruumis. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat” ilmus äsja ka eesti keeles.

“Viimase kümne aasta jooksul on probleemse käitumise teema koolis muutunud aktuaalsemaks kui iial varem. Minu kogemus näitab, et igal pool maailmas on õpetajatel sel teemal väga sarnased küsimused,” lausus tunnustatud haridusnõustaja professor Bill Rogers. Ta rõhutas, et kooliterviklik lähenemine võimaldab õpilastel oma käitumise eest vastutust võtta austavas ning toetavas õhkkonnas. Nii raamatus kui ka Eestis peetavatel seminaridel keskendub professor Rogers just sellele, kuidas luua üksteisest hooliv, positiivne ja toimiv õpikeskkond.

“Bill Rogersi raamat ja seminarid aitavad mõista laste probleemse koolikäitumise tagamaid ning pakuvad samas õpetajale selgeid, praktiliselt läbiproovitud võtteid töös ebakohase käitumisega,” selgitas Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent Katrin Poom-Valickis.Raamatus toodud näidetes tunneb ilmselt iga õpetaja ära oma klassi väänikud ning leiab kindlasti ideid, kuidas edukamalt õpilaste käitumist juhtida.”

Professor Bill Rogers oli aastaid õpetaja, enne kui temast sai haridusnõustaja ja raamatute autor. Ta peab arvukalt loenguid käitumise juhtimisest, distsipliinist, tõhusast õpetamisest, stressitalitsemisest ja õpetajate heaolust. Ta on valdkonna autorite seas erandlik, sest töötab õpetajate kõrval mentorõpetajana ning mõtestab oma argikogemusi klassiruumis. Sel nädalal viib professor Bill Rogers Tallinna Ülikoolis läbi käitumise juhtimise seminare, kus ta annab praktilist nõu, kuidas läheneda kooliterviklikult väljakutsuvale käitumisele nii algklassides kui ka põhikoolis.

Raamatu väljaandmist ja seminaride läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko.

Lisainfo:
Liis Revell, Eduko koordinaator, tel 5364 4311, liis.revell@archimedes.ee

Teate edastas:
Monika Maamägi
Eduko koordinaator
Tel 699 9394, 527 8037
monika.maamagi@archimedes.ee
http://eduko.archimedes.ee

Viimased uudised