Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tallinnas toimub karjääriteenuste võrgustikukonverents

Täna ja homme toimub Tallinnas karjääriteenuste võrgustikukonverents, mis toob kokku eksperdid nii välismaalt kui Eestist. OECD poliitikanõuniku dr Anthony Manni sõnul on Eesti väljakutseks ebarealistlikud karjääriootused ning muutused tööturul.

Sihtasutus Archimedes, Eesti Töötukassa, Sihtasutus Innove ja Eesti Karjäärinõustajate Ühing korraldavad ühiselt karjääriteenuste võrgustikukonverentsi “Julge hüpe tundmatusse?”, mis toimub 8. ja 9. jaanuaril Tallinnas.

Konverentsi peakorraldaja Euroguidance´i koordinaatori Margit Rammo sõnul on inimeste haridus- ja tööelus hakkamasaamist toetavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet kriitiline edutegur haridus- kui tööhõives.

“Selleks, et saavutada olulised sihid hariduse tugiteenuste valdkonnas Eestis, on vajalik tagada poliitikakujundajate ja praktikute võimekus ja valmisolek toimida muudatuste keskmes ning olla avatud ja uuendusmeelne,” selgitab Rammo. Ta usub, et tervikliku ja tõhusa avaliku teenuste süsteemi toimimise võti peitub nii riigi siseses kui rahvusvahelises koostöös.  

Konverentsil osaleva OECD kutsehariduse ja täiskasvanuõppe poliitikanõuniku dr Anthony Manni sõnul pole kunagi varem inimkonna ajaloos karjäärinõustamine olnud nii oluline. 

“Eesti õpilased näevad tulevikus omavat töökohti, mis nõuavad suuremat haridustaset kui nad loodavad saada – see on otseselt seotud halvemate tulemustega täiskasvanueas,” kirjeldab Mann. Lisaks karjääriootuste ebarealistlikkusele toob ta Eesti kohta välja ka nende moonutuse sotsiaalse tausta ja soolise erinevuse tõttu. 

Mann pöörab tähelepanu ka Eesti tööturul toimuvatele kiiretele ja põhjalikele muutustele. Kõik see nõuab ajaga kaasas käivat ja koostööle orienteeritud  karjäärinõustamist.

2018. aasta karjääriteenuste reform jaotas Eestis ümber vastutusalad karjääriõppe, karjääriinfo ja karjäärinõustamise korraldamisel. Konverents keskendub muu hulgas sellele, kuidas muutunud olukorras parimal moel õpilast toetada ning elukestvaks õppeks ja tööturule astumiseks ette valmistada. 

Rahvusvahelist kogemust jagavad konverentsil veel praktikud Austriast, Maltalt ja Slovakkiast. Paneelarutelus osalevad Eesti silmapaistvad eksperdid nii poliitikakujundajate kui ka praktikute seast. Konverentsi jätkuks toimub 9. jaanuaril Tallinnas seminar kõigile karjääriteenuste praktika huvilistele.

Ürituse täpsema ajakava asub siin: http://haridus.archimedes.ee/karjaariteenuste-vorgustikukonverents#kava

Karjääriteenuste võrgustikukonverentsist toimub otseülekanne, vt eesti keeles ja inglise keeles.

Täpsem info konverentsi kohta:

Margit Rammo

Euroguidance programmijuht

margit.rammo@archimedes.ee

+372 518 3707

Viimased uudised