Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tallinnas tunnustatakse riikliku koolitustellimuse raames välismaal doktorantuuri lõpetanuid

Sihtasutus Archimedes koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on juba 10 aastat andnud välja stipendiumi riikliku koolitustellimuse raames välismaal õppivatele doktorantidele. 2011. aastal doktorikraadi kaitsnud stipendiaate tunnustatakse täna, 5. jaanuaril Tallinnas.

Kümne aasta jooksul on riikliku koolitustellimuse raames toetatud 125 doktorandi välisõpinguid stipendiumiga, mille eesmärk on koolitada järelkasvu Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppejõududele ning suurendada doktorikraadiga spetsialistide osakaalu nii avalikus sektoris kui erasektoris. Doktorantuuri lõpetamiseni on jõudnud 51 stipendiaati, neist kaksteist lõpetas 2011. aastal, mis on seni suurim lõpetajate arv ühe aasta kohta.

2011. aastal anti välja 10 uut stipendiumi. Õppesuundade jaotuses olid uute stipendiaatide hulgas edukaimad humanitaaria valdkonna taotlejad, kuid Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsleri Andres Koppeli sõnul võib positiivsena välja tuua ka edukad taotlused arvutiteaduste, tehnikaalade ja füüsikaliste loodusteaduste valdkondades, kus ei ole aegade jooksul palju stipendiaate olnud. „Kui eelmistel aastatel on probleemiks olnud taotluste nõrk tase ja vähene arv, siis 2011/2012. õppeaastal laekus rekord arv taotlusi – 27, mis on 10 võrra rohkem kui eelmisel õppeaastal ning pea kaks korda rohkem kui 2009. aastal,“ lisas Koppel.

2011. aastal välisülikoolis doktorikraadi kaitsnud stipendiaate tunnustatakse täna, 5. jaanuaril Tallinnas Okupatsioonide muuseumis kl 14–17 (ürituse ajakava on lisatud manuses).

Kolmel viimasel aastal on Sihtasutus Archimedes korraldanud kohtumisüritust, mille eesmärgiks on anda võimalus välismaal õppivatel doktorantidel kohtuda nii omavahel kui ka programmi elluviijatega ministeeriumi, ülikoolide ja sihtasutuse tasemel.

Täpsem info:

Kristiina Vaik

699 6496

Kristiina.vaik@archimedes.ee

Viimased uudised