Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tallinnas võetakse vaatluse alla Euroopa õpetajahariduse kvaliteet

Tallinna Ülikooli ja SA Archimedese eestvedamisel toimub 30. septembrist 2. oktoobrini Tallinna Ülikoolis Euroopa õpetajahariduse poliitika võrgustiku (TEPE) neljas aastakonverents, mille tänavuseks põhiteemaks on kvaliteedi edendamine õpetajahariduses. Konverentsi eesmärgiks on aidata partneritel kavandada põhjendatud ning parimate praktikate üldistamisest välja kasvanud muudatusi õpetajakoolituses. Konverents annab ühtlasi akadeemilise avapaugu õpetajate päeva ja Hea õpetaja kuu tähistamisele Eestis.

Enamus Euroopa riike tegelevad küsimusega, kuidas innustada noori asuma õpetajakutset omandama ning otsivad uusi ideid ülikoolide õpetajakoolituse terviklikumaks muutmiseks. Hetkel, kus Eestis valmistatakse ette uute riiklike üldhariduse õppekavade rakendamist alates 2011. aastast ning kavandatakse muudatusi õpetajate ettevalmistuses, on rahvusvaheline kõrgetasemeline diskussioon hädavajalik, et õppida teiste kogemustest ja saada tagasisidet oma tegemistele.

Konverentsi avab professor Stefan Hopmann Viini Ülikoolist. Professor Hopmann on üks maailma tippteadlasi õppekavade uurimisvaldkonnas – ta on nõustanud õppekavaarendust Norras, Šveitsis, Taanis, Rootsis. Tema ettekande põhiküsimus keskendub õppekavamuutustest lähtuvatele muutustele õpetajate ettevalmistuses.

Ettekandega esineb ka Jyväskylä Ülikooli teadlane Ellen Piesanen, kes annab ülevaate eelmisel aastal Euroopas läbi viidud õpetajahariduse võrdlusuuringust, kus analüüsiti kõikide liikmesriikide õpetajahariduse süsteeme, s.h Eesti oma.

Konverentsil teeb ettekande ka endine Sloveenia haridusminister Pavel Zgaga, kes on aktiivselt osalenud Bologna protsessi ettevalmistamises ja olnud aktiivne kaasarääkija Euroopa ühise haridusruumi kujundamisel. Tema ettekanne keskendub küsimusele, miks peaksid Euroopa ülikoolid kujundama oma õpetajakoolituses ühised kvaliteedikriteeriumid.

Konverentsile saabub osalejaid on 19 riigist, konverentsi töökeeleks on inglise keel. Lisainformatsiooni täpsema kava kohta saab aadressilt http://eduko.archimedes.ee/tepe2010

Konverentsi aitab korraldada ja rahastada Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav programm Eduko, mille eesmärk on toetada haridusteaduse ja õpetajakoolituse arengut Eestis.

Oktoober 2010 on üle-eestiline Hea õpetaja kuu, mis tänavu koondub nimetuse alla “Õppimine seob põlvkondi”. Vt lisa www.opetajakuu.ee

Lisainformatsioon:
Eve Eisenschmidt
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži direktor
telefon: 5030459
e-post: eve@hk.tlu.ee

Monika Maamägi
SA Archimedes, programmi Eduko konsultant
telefon: 5278037
e-post: monika.maamagi@archimedes.ee

Viimased uudised