Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

TalveAkadeemia ootab üliõpilaste teaduslikke lühiartikleid

Kuni 31. oktoobrini ootab TalveAkadeemia konkursile kõigi õppeastmete üliõpilaste teaduslikke lühiartikleid, mis seostuvad säästva arengu teemaga.

Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna mõiste kirjeldab arengut, mis rahuldab meie praegused vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ning elukvaliteedi. Kuigi enamasti mõistetakse säästva arengu all pigem kitsast, loodusteaduslikku probleemistikku, siis TalveAkadeemia 2012 soovib seda käsitleda võimalikult laialt, kaasates ka teisi valdkondi.

TalveAkadeemia ootab töid neljas valdkonnas:

  • Bio- ja keskkonnateadused
  • Ühiskonnateadused (sh poliitika-, kasvatusteadused) ja kultuur
  • Terviseuuringud
  • Loodusteadused ja tehnika

Konkurss kuulutatakse välja kahel erineval tasemel: bakalaureuse ja magistrantuuri üliõpilased ning magistrantuuri lõpetanud üliõpilased ja doktorandid. Mõlema astme kolmele parimale artiklile on välja pandud stipendiumid.

Kõik edukad artiklid trükitakse ära TA2012 kogumikus ning artiklite esitajad on oodatud TalveAkadeemia 2012 konverentsile, kus parimate artiklite autorid saavad oma tööd tutvustada kas suulise või posterettekandega.

Artikleid oodatakse 31. oktoobriks. Täpsem info ja artiklite vormistusnõuded aadressil www.talveakadeemia.ee.

Viimased uudised