Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Täna: konverents keskendub kõrgkoolide õppejõudude arengule

Täna algab Tallinnas kolmepäevane kõrghariduse konverents „Kõrgharidus – kõrgtasemel õppimine?“, mille peateemaks on õppejõudude õpetamisoskuste arendamine. Konverentsi eesmärk on kujundada Eesti õppejõudude valmisolekut enesetäiendamiseks ja selle uurimiseks.

„Eesti ülikoolides läbiviidud uurimustele toetudes saab väita, et õppejõudude arendamine ja koolitus eeldab süsteemset, läbimõeldud ja professionaalset lähenemist,“  lausub konverentsi üks peaesinejatest Larissa Jõgi, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonna andragoogika õppetooli juhataja. „Efektiivsemad on need ülikoolid, kes suudavad pöörata teadlikult tähelepanu õppejõududele kui õpetajatele ning neid professionaalse arengu protsessis toetada. Konverents annab õppejõududele kogukonna tunde, arusaama sellest, et on palju võimalusi, mida õppejõud saab kasutada,“ lisab Jõgi.

Tegemist on rahvusvahelisel tasandil Põhjamaades ainulaadse konverentsiga, mis keskendub õppejõudude arengule, nende väärtustamisele ja mis toob kokku eri riikide õppejõudude kogemused, parimad praktikad ning uurimistööd. Peasinejateks Ameerika Ühendriikidest on Dee Fink, James Edward Groccia, Susan M. Zvacek, Uus-Meremaalt Kathryn Sutherland  ning Eestist muuhulgas ka Kristjan Port, Mari Karm.

Konverents toimub 23.-25. jaanuaril 2013 Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa hotellis. Konverentsi ametlik avamine haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo avakõnega toimub 24. jaanuaril kell 9:45.

Kõikidest konverentsi peaettekannetest tehakse ka otseülekanne, mis on nähtav konverentsi veebilehel: http://primus.archimedes.ee/conference2013

Konverentsi korraldab SA Archimedese elliviidav programm Primus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning selle läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Viimased uudised