Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Täna toimub programmi Erasmus+ esimene juhtkomitee koosolek

Haridus- ja Teadusministeerium moodustas Erasmus+ programmi juhtkomitee eesmärgiga tagada programmi tulemuslik juhtimine riiklikul tasandil, määratleda Eesti prioriteedid ja aidata kaasa programmi tööplaanide koostamisele. Täna toimub Tallinnas juhtkomitee esimene koosolek.

„Lisaks Euroopa Liidu tõukefondidele on viimase 10 aastaga EL haridus­ ja noorteprogrammide kaudu erinevaid tegevusi rahastatud Eestis otsustatud projektide kaudu ligi 90 miljoni euroga. See on tunnustuseks Eesti haridus- ja noortevaldkonna ekspertidele“, ütles programmide riiklik esindaja ja sihtasutuse Archimedes nõukogu liige Kalmar Kurs. „Seetõttu on väga oluline arutada, kuidas uue programmi võimalusi kõige paremini kasutada oluliste koduste uuenduste ja Euroopa Liidu hariduse ja noortevaldkonna strateegiliste eesmärkide saavutamiseks“.

Uues Erasmus+ programmiperioodis 2014–2020 on väga olulisel kohal kõigi haridustasemete ja noorte, eelkõige kõrghariduse mobiilsus. Õpirände osakaal on 63% kogu programmi eelarvest ja väga tähtsal kohal on poliitikauuenduste toetamine.

Programmi Erasmus+ juhtkomitee on laiapõhjaline sihtrühmade osalusega komisjon. See on eriti oluline tagamaks koosmõju erinevate teiste EL ja sisseriiklike rahatusinstrumentidega ning elukestva õppe strateegia ja noortevaldkonna arengukava edukat rakendamist.

Senised Euroopa Liidu koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning eri kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja juurde on liidetud spordiprogramm. Erasmus+ programmi viib vahemikus 2014-2020 ellu sihtasutus Archimedes. Seitsme aasta jooksul toetab Erasmus+ 14,7 miljardi euroga Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonna tugevdamist.

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku päevakava

10.00 Kogunemine
10.30 Tervitussõnad
10.40 Erasmus+ rakendamise kontekst:
• Euroopa Liidu ja sisseriiklikud arengud ja prioriteedid – Kalmar Kurs, Haridus- ja Teadusministeeriumi EL ja rahvusvahelise osakonna juhataja
• Elukestva õppe strateegiast – Epp Rebane, Haridus-ja Teadusministeeriumi juhtkonna nõunik
• Noortevaldkonna strateegiast – Ardo Rohtla, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja
• Tõukefondide rakendusest – Reelika Luhtaru, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna rakendusjuht
11.20 Erasmus+ programm: eesmärgid ja peamised tegevussuunad
– Rait Toompere, Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige
– Anne Hütt, Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöö keskuse juhataja
– Reet Kost, Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
11.50 Erasmus+ programmi juhtimine ja otsustusprotsess – Kalmar Kurs, Haridus- ja Teadusministeerium
12.05 Kohvipaus
12.20 2014. a taotlusvooru esialgsed tulemused ja olulisemad õppetunnid – Reet Kost, SA Archimedes
12.35 Valdkondlike nõukogude töörühmad:
– sisend Erasmus+ riikliku agentuuri pikaajalisse strateegiasse
– valdkondlikud teemad
13.20 Päeva kokkuvõte

Lisainfo:
Kalmar Kurs
Haridus- ja teadusministeerium
Avalike ja välissuhete osakonna juhataja
tel 735 0129, mob 5332 6367
kalmar.kurs@hm.ee

Teate edastas:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
tel 515 9579
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

Viimased uudised