Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotle rahastust õppematerjalide väljaandmiseks õpetajakoolituse esmaõppes

Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud kuni 09.04.2012 esitama taotlusi konkursile „Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes”. Konkursi kaudu toetatakse õppematerjalide väljaandmist eesmärgiga luua õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele õppetööks vajalikke üld- ja ainedidaktilisi materjale, sh käsiraamatuid.

Konkursil eelistatakse:

  • materjale, mille koostamisel osalevad erinevate ülikoolide õppejõududest ning tegevõpetajatest, koolijuhtidest või teistest praktikutest koosnevad meeskonnad;
  • üld- ja ainedidaktilisi ning valdkonnaüleseid materjale, mis toetavad uute riiklike õppekavade rakendamist (nt teemadel üldpädevuste kujundamine, nüüdisaegsed õppemeetodid, õppe jõukohasus, töö erivajadustega õpilastega, lõimingu rakendamine õppeprotsessis jne);
  • materjale, mis on loodud kõrgkoolideüleseks kasutamiseks;
  • e-materjale.

Konkursi fond on 38 400 eurot. Kokku rahastatakse 4-5 materjali loomist. Rahastust on võimalik kasutada kuni 31.12.2013 (selleks kuupäevaks peavad olema lõpetatud kõik projektitegevused).

Hindamiskomisjoni moodustab Eduko büroo HTMi, partnerkõrgkoolide ja koolide (koolijuht ja/või õpetaja) esindajatest. Sealjuures ei saa kõrgkoolide esindajad hinnata oma kõrgkooli taotlusi. Vajadusel kaasatakse hindamiskomisjoni töösse vastava ainevaldkonna spetsialiste.

Kui hindamiskriteeriumitele vastavaid taotlusi tähtajaks ei laeku, siis jätab Eduko büroo endale õiguse konkursi fondi osaliselt või täielikult välja jagamata jätta, samuti on Eduko bürool õigus toetada taotlusi osaliselt.

Täpsem info konkursi tingimuste ja korralduse kohta: http://eduko.archimedes.ee/uudised/oppematerjalide-konkurss

Lisainfo:
Liis Revell, Eduko koordinaator
Tel 5364 4311
liis.revell@archimedes.ee

Teate edastas:
Monika Maamägi, Eduko koordinaator
Tel 699 9394
monika.maamagi@archimedes.ee

Viimased uudised