Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotle rahastust valikkursuste õpetajate ettevalmistuse tagamiseks

Eduko programmi partnerkõrgkoolide õpetajakoolituse õppejõud on oodatud kuni 28.11.2011 esitama taotlusi konkursile „Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes”.

Konkursi kaudu toetatakse valikkursuste õppekavade või ainekursuste koostamist või arendamist eesmärgiga luua võimalused õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilastele omandada ettevalmistus RÕK-ides nimetatud valikkursuste õpetamiseks.

Konkursil toetatakse õpetajakoolituse esmaõppe õppekava arendustööd kõikides RÕK-ides nimetatud valikkursuste valdkondades. Üldjuhul ei toetata üksikuna ainult neid valikkursuste valdkondi, mille arendamist on toetatud TeaMe programmist.

Toetust saab taotleda valikkursust välja töötavate õppejõudude töötasu maksmiseks, ainekursuse piloteerimiseks, koolitusmaterjalide väljatöötamiseks vm õppekavaarenduse alaseks tegevuseks. Konkursi kaudu ei toetata inventari ostu, materjalide trükkimist ja ostu.

Konkursi fond on 25 000 EUR, ühe kursuse kohta on võimalik taotleda maksimaalselt 4154 EUR.

Täpsem info konkursi kohta siin: konkurss “Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes”

Lisainfo:
Teibi Torm
konkursi koordinaator
Tel 699 9396, 5664 2380
teibi.torm@archimedes.ee

Teate edastas:
Monika Maamägi
programmi Eduko koordinaator
Tel 699 9394, 527 8037
monika.maamagi@archimedes.ee
http://eduko.archimedes.ee

Viimased uudised