Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Taotlusvoor toob Eestisse uued teaduse tippkeskused

Sihtasutus Archimedes ootab kuni 1. aprillini taotlusi uute teaduse tippkeskuste loomiseks – loodetavasti toob äsja avanenud tippkeskuste arendamise meetme teine taotlusvoor Eestisse juurde vähemalt neli uut tippkeskust.

Esimesed rahvusvaheliselt kõrge tasemega uurimisrühmadest koosnevad teaduse tippkeskused loodi Eestis 2001. aastal. „Teaduse kvaliteet on olnud Eesti teaduspoliitika ja teaduskorralduse üheks alustalaks. Tippkeskused aitavad suurendada meie parimate teadlasgruppide töö tulemuslikkust, võimekust ja konkurentsivõimet,“ rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Andres Koppel.

Tänaseks tegutseb Eestis seitse teaduse tippkeskust – Tartu Ülikooli juures bioloogilise mitmekesisuse, neuroimmunoloogiliste haiguste, keemilise bioloogia ja kultuuriteooria tippkeskused, Tallinna Tehnikaülikooli juures arvutiteaduste ning integreeritud elektroonikasüsteemide ja biomeditsiinitehnika tippkeskused ja Eesti Biokeskuse juures genoomika tippkeskus.

31. jaanuaril avanenud meetme eesmärgiks on toetada Eestis tehtavat tippteadust ning soodustada temaatiliselt lähedaste või üksteist täiendavate tipp-uurimisrühmade koostööd. Toetatakse kõiki tippkeskuse tegevusi, sealhulgas aparatuuri hankimist, lähetusi ja koolitusi, ideede väljatöötamist ja testimist ning teadustulemuste populariseerimist. Taotlusi hindab komisjon, kuhu lisaks siseriiklikele liikmetele kuuluvad ka kõrgetasemelised väliseksperdid.

Toetust võivad taotleda teadus- ja arendusasutuste uurimisrühmad või nende konsortsiumid, ühte tippkeskust toetatakse kuni 3,2 miljoni euroga. Taotlusi on võimalik esitada kuni 1. aprillini 2011.

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning rakendatakse majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” raames.

Lisainfo: Rein Kaarli, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond, tel 735 0213, e-post rein.kaarli@hm.ee.

Viimased uudised