Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tartu Ülikool sai Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri kvaliteedimärgi

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) viis Tartu Ülikoolis läbi esmakordselt institutsionaalse akrediteerimise, mille käigus anti hinnang ülikooli tegevusele, eesmärkidele ning arengukavale. Hindamiskomisjoni aruande põhjal võttis EKKA hindamisnõukogu 18. juunil vastu otsuse akrediteerida Tartu Ülikool seitsmeks aastaks ja omistada ülikoolile EKKA kvaliteedimärk.

„Komisjon soovitas ülikoolil pöörata rohkem tähelepanu ülikooli missiooni teatavale kahetisusele – olla ühelt poolt eesti haritlaskonna, keele ja kultuuri kestlikkuse eest vastutav rahvusülikool ning teisalt kiirelt arenev rahvusvaheliselt tunnustatud teadusülikool. Tunnustatud teadusülikooli roll eeldab fookuse seadmist rahvusvaheliselt tugevatele valdkondadele. Samas peab ülikool tagama seadusest tulenevad rahvusülikooli kohustused. Nende rollide vahel mõistliku ja tegusa tasakaalu leidmine globaliseeruvas maailmas on lähiaastatel kindlasti Tartu Ülikooli üks olulisemaid väljakutseid,” rääkis EKKA juhataja Heli Mattisen.

Komisjoni hinnangul toimivad Tartu Ülikoolis tõhusalt üliõpilaste tugisüsteemid, üliõpilased on kaasatud ülikooli juhtimisse ning üliõpilaste aina kõrgem tase on vastavuses ülikooli eesmärgiga koolitada Eesti riigi juhtivat haritlaskonda.

„Ülikool peaks ühtlustama üliõpilaste akadeemilise edasijõudmise jälgimist, et oleks võimalik varakult märgata ja toetada nii väljalangemisohus olevaid kui erakordselt heade tulemustega tudengeid,” märkis Heli Mattisen. „Juba pikka aega kummitab kõiki Eesti ülikoole doktoriõppe madal efektiivsus, see on toodud ühe probleemina välja ka Tartu Ülikooli puhul. Väga oluliseks peab komisjon samuti seda, et lähiaastatel käivituks regulaarne, ühtne ja õiglane õppejõudude atesteerimise kord. “

Osades valdkondades on märgatavalt suurenenud ülikooli rahvusvaheline konkurentsivõime ja koostöö ning kasvanud teadusrahastus. Teaduse tugisüsteem on ülikoolis hästi välja arendatud, pakub akadeemilisele personalile tõhusat abi nt projektirahade taotlemisel ja projektide juhtimisel ning viib ettevõtete vajadused kokku akadeemilise personali kompetentsidega. Väliseksperdid tõstsid eriti esile Tartu Ülikooli arukat finantsjuhtimist ja EL tõukefondide vahendite tõhusat kasutamist.

Ülikool teenib ekspertide hinnangul hästi ühiskonda – ülikooli juurde kuuluvad mitmed riiklikult olulise tähtsusega asutused, mis ei saaks eksisteerida ilma ülikooli toetuseta –regionaalsed kolledžid, raamatukogu, muuseumid, botaanikaaed jm.

Ekspertkomisjoni kuulusid:  Euroscience ja European Universities’ Association president, endine Aarhusi ülikooli rektor Lauritz B Holm-Nielsen, endine Ühendkuningriigi Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri direktor Dr Gillian Mary King, University of California asekantsler Barbara A. Sawrey, Eesti ettevõtja SAGA Family Office tegevjuht Tõnu Pekk ning University of Cambridge, King’s College üliõpilane Kert Pütsepp.

Ekspertkomisjon külastas Tartu Ülikooli 20. – 24. aprillini 2015, tutvudes külastuse ajal ülikooli normdokumentide, andmestike, infosüsteemide ja taristuga ning intervjueerisid kõrgkooli töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi ja tööandjaid.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (Sihtasutus Archimedes) on juhtiv kompetentsikeskus Eestis õppeasutuste välishindamise alal. Välishindamine annab tagasisidet kõrgkooli või kutseõppeasutuse juhtimise, toimimise ning arendustegevuste kohta. EKKA missioon on edendada kvaliteeti hariduse valdkonnas ning suurendada seeläbi Eesti ühiskonna konkurentsivõimet.

Lisainfo:

EKKA Kõrghariduse hindamisnõukogu istungi protokoll

Heli Mattisen, EKKA juhataja

e-post: heli.mattisen@archimedes.ee,  tel: +372 517 8197

 

Vaata ka infot EKKA lehel.

Viimased uudised