Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tartu Ülikooli uus ühisõppekava sai Erasmus+ rahastuse

Erasmus+ programmiga sai hiljuti toetuse Tartu Ülikooli juhitav magistritaseme ühisõppekava „Excellence in analytical chemistry (EACH)“.
Ühisõppekava partnerid on Université Claude Bernard Lyon 1 (Prantsusmaa), Åbo Akademi (Soome) ja Uppsala Universitet (Rootsi).

Professor Ivo Leito (Foto: Tartu Ülikool)

Professor Ivo Leito (Foto: Tartu Ülikool)

Tartu ülikooli koordineeritav analüütilise keemia ühisõppekava on esimene Eesti kõrgkooli/ülikooli juhtimisel loodud õppekava, mille läbi viimist toetatakse Euroopa Liidu ühisõppekavade meetmest „Joint Master Degrees“. Selle aasta taotlusvoorus esitati üle Euroopa 58 ühisõppekava taotlust, millest rahastatakse vaid 9.

„Meie koordineerimisel loodud õppekava toetamine JMD (Joint Master Degrees) meetmest on ühest küljest kahtlemata suur tunnustus ja teisest küljest aitab kindlasti kaasa kogu keemia õpetamise taseme tõusule Tartu Ülikoolis,“ kinnitab õppekava koordinaator ja Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetooli juhataja, professor Ivo Leito.

Erasmus + programmiga toetatavad magistritaseme ühisõppekavad on kõrgetasemelised rahvusvahelised õppekavad. Nende eesmärgid on:

  • parandada õppetöö kvaliteeti ning edendada innovatsiooni ja rahvusvahelistumist kõrgkoolides;
  • tõsta Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsust ning toetada Euroopa kõrghariduse edendamist kolmandates riikides, pakkudes parimatele magistriõppe üliõpilastele stipendiumi;
  • parendada magistriõppe lõpetajate pädevuste ja oskuste taset ning eelkõige nende olulisust tööturul, kaasates selleks rohkem tööandjaid.

Rahalise toetuse saanud ühisõppekavad panustavad strateegia „Euroopa 2020” ning hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) eesmärkide saavutamisele.
Rahvusvaheliste ühisõppekavadega jätkatakse ja tõhustatakse programmi „Erasmus Mundus” magistriõppekavade raames vilja kandnud püüdlusi suurendada kogu maailma silmis Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsust ning demonstreerida Euroopa kõrgkoolide ühisõppekavade kõrget taset.

Lisainfo:
Ivo Leito, ivo.leito@ut.ee
http://www.ut.ee/ams/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

Teate koostas:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised