Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tartus toimub kolme uudse õpetamise õppematerjali tutvustus

Raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine“ esikaas

Mai alguses ilmub kolm õppemeetoditest kõnelevat õppematerjali, millede tutvustus toimub teisipäeval, 13. mail Tartus, Tartu Ülikooli äsjaavatud haridusuuenduskeskuses.

Tutvustamisele tulevad: „Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine“ (autorid Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt ning Tiiu Kuurme), „Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik“ (autor Martin Ehala) ja „Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis” (autor Miia Rannikmäe).

Kujundava hindamise õppematerjal on suunatud õpetajakoolituse üliõpilastele, kuid pakub mõtlemisainet ja infot ka tegevõpetajatele, haridusametnikele ning lastevanematele. „See õppematerjal võtab kokku suure hulga haridusteadlastest autorite arutelusid ja näpunäiteid, mida varem eestikeelsena ei ole ühes tervikus avaldatud,“ sõnas kujundava hindamise õpperaamatu üks autoritest Anita Kärner.

„Kujundava ehk õppimist toetava hindamise eesmärk on toetada iga õpilase personaalset arengut, olles kogu õppeprotsessi läbiv koostööl põhinev tegevuste kogum,“ selgitas Kärner kujundava hindamise olemust. „Lühidalt võib seda nimetada mõttekaks õppimiseks ja hindamiseks. Mõttekas õppimine on seotud reaalse elu probleemidega, valikuvõimaluste, aktiivse ja koosõppimisega (rühmatöö) ning ajasurve puudumisega (õppijad saavad edasi liikuda endale sobivas tempos).“

Kui kujundava hindamise õppematerjal on aineteülese lähenemisega, keskenduvad teised kaks õppematerjali konkreetsetele õppeainetele – eesti keelele ja loodusainetele.

Õppematerjalide trükiversioonid on 13. mai üritusel saadaval kõigile huvilistele tutvumiseks. Kõikidest õppematerjalidest on hiljem kättesaadavad ka elektroonilised versioonid.

Infopäevale on oodatud on nii õpetajad, õppejõud kui õpetajakoolituse valdkonna üliõpilased.

Lisainfo ja registreerimine: http://eduko.archimedes.ee/uudised/opetajatele-suunatud-oppematerjalide-tutvustus-13-mail-tartus

Õppematerjalide valmimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist SA Archimedese programmi Eduko kaudu

 

Viimased uudised