Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teadusasutused soovivad aparatuuri kaasajastamiseks juurde ligikaudu 16 miljonit eurot

12. märtsil 2012 lõppenud taotlusvooru laekus 41 projekti, mille kaudu soovivad teadusasutused soetada aparatuuri ja seadmeid ligikaudu 16 miljoni euro eest. Taotlusvooru maht on 11 miljonit eurot.

Eurotoetuse abil saavad Eesti teadus- ja arendusasutused endile paremad võimalused koostöö edendamiseks ettevõtetega ning luua teadlastele paremad tingimused rahvusvahelistes teadus- ja arendusprogrammides osalemiseks.

Tegemist oli kolmanda taotlusvooruga. Eelmises kahes voorus on seadmetele ja aparatuurile eraldatud ühtekokku juba 15,4 miljonit eurot.  Pea 90 protsenti toetatud seadmetest ja aparatuurist on seotud TA&I (teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni) strateegias toodud eelisarendatavate valdkondade taristu täiendamisega. Riigi jaoks olulisemad valdkonnad on: keskkonnatehnoloogia, materjalitehnoloogia, energiatehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning  tervishoid ja biotehnoloogia.

Kolmanda vooru projekte hindab hindamiskomisjon, millesse kuuluvad  spetsialistid ja eksperdid erinevatest ministeeriumitest ja ametiasutustest.,  Hindamistulemused saavad teatavaks 2012. aasta suvel.

Alameedet „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri avatud taotlusvooru kohta:

Mariann Saaliste, 730 0507
SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus
Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

 

Viimased uudised