Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teaduse populariseerimise ideede elluviimiseks saab jälle toetust

2012. aasta teaduse populariseerimise projektikonkurss on avatud,  taotluste esitamise tähtaeg on 9. märts 2012. Projekte rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi eelarve 2012. aastal on 152 000 eurot. Taotlusi konkursil osalemiseks võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad teadlased, teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid ning teised füüsilised ja juriidilised isikud.

Konkursile võib esitada taotlusi teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks, mis võivad olla suunatud nii laiemale avalikkusele kui ka väiksematele sihtgruppidele. Rahastamist võib küsida  ürituste, konkursside, näituste, teaduspäevade, töötubade ja konverentside korraldamiseks, õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamiseks ning teadusteemaliste artiklite ja rubriikide avaldamiseks meedias. Konkursil rahastatakse reeglina lühiajalisi, kuni 1 aasta kestvaid projekte.
Eelmistel aastatel teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastatud ettevõtmiste edasiarendamiseks ja kordamiseks võib taotlusi esitada, aga neile tuleb kindlasti lisada kokkuvõte eelmistel aastatel tehtust.
Konkursil ei rahastata taotlusi, mille tegevused on rahastatud ESF teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme“ kaudu.

Varasematel aastatel on konkurss võimaldanud koolidel korraldada näiteks teaduslaagreid ja mitmeid kogu kooli hõlmavaid teadusteemalisi üritusi. Ülikoolid on korraldanud konkursse ja käinud koolides teaduspäevi korraldamas. Põnevaks ettevõtmiseks oli Tartu Ülikooli teaduslinn Toomemäel 2011 Tartu Hansapäevade ajal.

SA Archimedes teaduse populariseerimise üksuse juhataja Terje Tuisu sõnul on tore, et paljud eelmistel aastatel toetatud tegevused on saanud juba traditsiooniks ja samuti on mitmed tegijad pälvinud Eesti Teaduse Populariseerimise auhindu. Konkursile on oodatud nii „vanad“ tegijad kui ka kõik värsked ideed.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 16. aprilliks 2012.
Lisainfot saate sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimise üksuse kodulehelt www.archimedes.ee/teadpop

Lisainfo:
Katrin Saart – 7300 378, mob.5695 5985 katrin.saart@archimedes.ee
Terje Tuisk (terje.tuisk@archimedes.ee)

Viimased uudised