Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teaduse populariseerimiseks laekus TEEME avatud taotlusvooru 47 projekti

9. augustil lõppes taotluste vastuvõtt Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava teaduse populariseerimise alameetme “TEEME” projektide rahastamiseks. Kokku esitati SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksusele 47 taotlust kogusummas 53 miljoni krooni.

Edasise ajakava kohaselt toimub projektide individuaalne hindamine, mille tulemused selguvad oktoobri esimestel nädalatel ja sealt edasi lävendi ületanud taotluste konsensushindamine, mille tulemused selguvad novembriks.

Taotletav toetuse summa ühe projekti kohta on minimaalselt 300 000 krooni ja maksimaalselt 1,5 miljonit krooni, millele lisandub taotleja omafinantseering minimaalselt 6% projekti kogumaksumusest. Taotlusvooru toetuse kogueelarve on 15 995 075 krooni.

Lisainfo: Annemari Muru, tel 730 0394, annemari.muru@archimedes.ee

Viimased uudised