Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teaduse rahvusvahelistumise programmi infopäev toimub 18. aprillil

Esmaspäeval, 18. aprillil kell 12.30-15.00 toimub Tartu konverentsikeskuses Dorpat HTMi programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ infopäev programmi partneritele.

Programm „Teaduse rahvusvahelistumine“ on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest toetatav meede Eesti teaduse ja majanduse konkurentsivõime edendamiseks rahvusvahelise teaduskoostöö arendamise kaudu. Programmi kogueelarveks on ca. 12,5 miljonit eurot ning elluviimise perioodiks 2011-2015.

Programmi partneriteks on kõik oma tegevusvaldkonnas korralise evalveerimise käigus positiivselt evalveeritud Eesti avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused ning ülikoolid, teaduse rahvusvahelistumisesse panustavad täidesaatva riigivõimu asutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Infopäeval selgitatakse partneritele programmi sisu, eesmärke ja tegevusi, programmist raha taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni ning algatuste menetlemise ja hindamise protseduure. Samuti selgitatakse HTMi visiooni teaduse rahvusvahelistumisel ning eesmärke, mida programmi elluviimisega saavutada soovitakse.

Programmi „Teaduse rahvusvahelistumine“ infopäev
Aeg: 18.04.2011
Koht: Tartu konverentsikeskus Dorpat, Petersoni saal

Infopäeva kava:

12.30-13.00   kogunemine ja kohv
13.00-13.30   Mikk Vainik, HTMi teadusosakond, programmijuht – ülevaade „Teaduse rahvusvahelistumise“ programmist,    programmiga seonduvast dokumentatsioonist, algatuste menetlemise käigust ja programmi osapoolte (elluviija, nõukoda, partnerid, rakendusüksus) rollist.
13.30.-13.50  Indrek Reimand, HTMi teadusosakonna juhataja – HTMi visioon teadustegevuse rahvusvahelistumise toetamisel.
13.50-15.00   küsimused ja täiendavad kommentaarid.

Lisainformatsioon, küsimused ja infopäevale registreerumine: mikk.vainik@hm.ee.

NB! Palume oma tulekust või mittetulekust teavitada hiljemalt 15.04.2011.

Viimased uudised