Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teadusmeedia konverents “Teadus – tumm või tummine?” toimub 29. aprillil 2008. a Tallinnas, Nordic Hotell Forumis

Konverentsi peamiseks eesmärgiks on käivitada dialoog meedia ja teaduse esindajate vahel ning arutleda näiteks järgnevatel teemadel:

  • Kelle asi üldse on Eesti teadlaste tegemiste vahendamine avalikkusele;
  • Kuivõrd suudavad (on kohustatud, tahavad, on motiveeritud) teadlased, teadusasutused, teaduse rahastajad teadlaste tööd ja selle tulemusi puudutavat infot edastada ja avalikkusele vahendada;
  • Toimetuste poliitika, meedia vaatenurk: Kuivõrd suudab (on kohustatud, tahab) meedia teadusteemasid kajastada? Kas meedia jaoks on teadusteemad vajalikud, kas on olemas inimkapital teaduse sisukaks kajastuseks;
  • Kas ja kuhumaani on rahval vaja teadusest teada?
  • Kes või mis peaks teaduse populariseerimist rahastama? Mida oleks Eestis mõistlik ja võimalik teha, et teadusmeedia muutuks arvestatavaks jõuks?
  • Globaalsed trendid: pseudoteaduslike uudiste prevaleerimine, sisuka kajastamise asendumine triki- või showteadusega jms.

Konverentsile on oodatud: teadlased, ajakirjanikud, teaduse populariseerijad, teaduse ja meedia vahendajad, üliõpilased, õpetajad ja kõik teised huvilised.

Konverentsi ajakava (esialgne)

10:30-11:00 – Registreerimine ja tervituskohv
11:00-11:30 – Avamine. José Manuel Silva Rodriguez Euroopa Liidu teaduse peadirektoraadi peadirektor
11:30-12:15 – Teaduse Populariseerimise auhind 2008 – tulemuste avalikustamine ja auhindade kätteandmine

12:15-14:15 – Peaettekanded

Ene Ergma teadlane, akadeemik, Riigikogu esimees
Andres Koppel haridus- ja teadusministeeriumi teaduse asekantsler
Margus Allikmaa Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees
Harald Hornmoen teadusajakirjanik ja teadusajakirjanike koolitaja, Oslo University College, Norra

14:15-14:45 – Kohvipaus

14:45-17:00 – Ettekanded

Tiina Kangro Linnalehe peatoimetaja, Haridusmeedia OÜ
Priit Ennet teadusajakirjanik, Eesti teadus- ja keskkonnaajakirjanike seltsi president
Alvar Soesoo, TTÜ Geoloogia Instituudi direktor

Paneeldiskussioon: Kellel siis ikkagi king pigistab? Missugune vedur tõmbaks Eesti teadusajakirjanduse liikuma?

Pidulik vastuvõtt

**********************
Konverentsi juhib ja paneeldiskussiooni modereerib Tiina Kangro.

Konverentsi korraldajad: Sihtasutus Archimedes, Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridusmeedia OÜ

Konverents on osalejaile tasuta

Lisainfo ja registreerimine: www.archimedes.ee/teadusmeedia

Margit Lehis (margit@archimedes.ee), konverentsi sekretariaat;
Tiina Haabpiht (730 0324)

Viimased uudised