Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

TeaMe programm kuulutab hanke uute õppematerjalide leidmiseks

SA Archimedese TeaMe programm otsib hankega uute loodus-, täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna riikliku õppekava valikkursuste õppekomplektidele koostajaid.

Eesmärgiks on mitmekesistada LTT valdkonna õpet gümnaasiumi tasandil, arendades välja tänapäevaseid teadmisi ja oskusi pakkuvate õppekursuste materjalid, toetame oluliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist teadmistepõhises ühiskonnas.

Õppekomplekte vajatakse järgnevatele kursustele: Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond; Mehhatroonika ja robootika; Elu keemia; joonestamine; Arvuti kasutamine uurimustöös; Rakenduste loomise ja programmeerimise alused; Geoinformaatika; Majandusmatemaatika elemendid.

Lähem info hanke kohta: Hankekutse (.pdf)

Hankedokumente väljastab ning hanke kohta annab infot TeaMe programmijuht Margit Meiesaar margit.meiesaar@archimedes.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. jaanuar.

Viimased uudised