Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

TeaMe programmi raames kuulutati välja meediatoodete hange

Sihtasutuse Archimedes poolt korraldatava teenuste hanke objektiks on teaduse- ja tehnoloogiateemaliste telesaadete ettevalmistamine, teostamine ja esitamine ning selle mõju laiendavad tegevused teistes meediakanalites (sealhulgas näiteks saate sisu toetav veebileht internetis, artiklitesari trükimeedias, raadioklipid jms).

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. mai 2010. a. Hankedokumente saab küsida TeaMe programmi juhilt Margit Meiesaarelt.

Teaduse populariseerimise programm TeaMe on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva “Inimressursi arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme “Kohanemine teadmistepõhise majandusega” rakendamiseks.

Täiendav teave TeaMe programmi kohta http://www.archimedes.ee/teame

Lisainfo programmi juhilt Margit Meiesaarelt, e-post margit.meiesaar@archimedes.ee

Viimased uudised