Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

TeaMe saadab teadusinfo vahendajad taas välismaale koolituma

TeaMe programm pakub teadusteemade kajastajatele taas võimalust taotleda toetust lühiajaliseks tööalaseks enesetäiendamiseks välisriigis. Väliskoolituse toetuse taotlemise II vooru tähtaeg on 1. oktoober 2010.

Väliskoolituse toetust saavad taotleda teadusteemasid kajastavad või nende kajastamisest huvitatud ajakirjanikud, toimetajad ja ülikoolide teadusinfot vahendavad spetsialistid.

Taotluse esitamiseks tuleb täita vormikohane avaldus ja esitada vabas vormis elulookirjeldus. Tööalase enesetäiendamise korral, mis ei ole etteantud programmiga workshop, seminar või konverents, tuleb esitada tööalase enesetäiendamise kava ning vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kinnitus kirjeldatud mahus ja tingimustel programmi pakkumisest.

TeaMe II taotlusvoorus on eelistatud taotlused tööalaseks enesetäiendamiseks individuaalse kava alusel. Taotlussumma ülempiir on 25 000 krooni ühe taotluse kohta.

Info kandideerimistingimuste kohta koos vajalike vormidega leiab aadressilt http://teadus.err.ee/teame?id=1783&cat=1&pg=1.

Lisainfo: ERR TeaMe projektijuht Elis Vengerfeldt, elis.vengerfeldt@err.ee, tel 521 3083.

Viimased uudised