Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Teie ees on Sihtasutuse Archimedes aastaraamat 2016

Sihtasutusel Archimedes toob oma koostööpartnerite ning toetusesaajateni aastaraamatu, millega anname ülevaate oma 2016. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Sihtasutuse Archimedes peamisi valdkondi – nendeks on akadeemilise tunnustamine, hariduse rahvusvahelistumine, Euroopa Liidu struktuuritoetused Eesti kõrgharidusse ja teadusse, kõrg- ja kutsehariduse kvaliteedikindlustus ning noortevaldkonna rahvusvahelistumine.

Struktuurivahendite periood 2014-2020 on käima läinud ning saab veelgi suurema hoo sisse järgmistel aastatel. Nägime läbi aegade suurimat kraadiõppe välistudengite arvu, mis 2016. aasta lõpu seisuga seisuga ulatus pea 4000 tudengini. 2016 oli ka aasta, mil Sihtasutusse tuli uus tegevus “Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe ehk hüüdnimega EKKAV. Eelmisel aastal tähistasime Euroopa Vabatahtliku Teenistuse 20. sünnipäeva ning korraldasime eduka “Work in Estonia” messi nii Tallinnas kui ka Tartus, et kokku viia Eestis õppivad välistudengid ja tööandjad.

 

Aastaraamat_3_2017_tekst

 

Kutseõpe nägi esmakordselt rahvusvahelist hindamiskomisjoni ning toimus esmakordne kõrg- ja kutsehariduse õppekavade ühishindamine, mis on märkimisväärne nähtus ka globaalsel tasandil. Rekordiliselt esitati aastal 2016 Sihtasutusele hindamiseks ja vastavuse määramiseks 2319 kesk- ja kõrgharidust tõendavat kvalifikatsiooni. Archimedes aitas projekti “Study in Europe” raames korraldada ja läbi viia ka tegevusi, mis tutvustasid Euroopa kõrgharidust nii Aasias kui Lõuna-Ameerikas.
Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2016. aasta lõpu seisuga sihtasutuses töötanud töötajatest.

Aastaraamat_naidis2_2017_vol2

Juhatuse liikmete pöördumine lugejate poole

Kirjutades täna eessõna 2016. aastat käsitlevasse aastaraamatusse, oleme jõudnud juba Sihtasutuse Archimedes 20. aastaringi. Need aastad on olnud osa meie kõigi professionaalsest eluloost, kus samal ajal on tulnud olla tulevikku vaatav ja innovaatiline ning rutiinitaluv ja täpne. Juhatuse laual on sihtasutuse aastaraamatud alates aastast 2001. Seal on kirjeldatud meie tegemisi ja õnnestumisi, vähem eksimusi ja probleeme. Läbi aastate võiks üldistada, et seal on kirjeldatud tuhandete inimeste püüdlusi muuta maailma paremaks ja Eestit inimsõbralikumaks ning kavatsusi otsida häid ideid teistest riikidest, mida võiks meilgi kasutada ja kolleegidega jagada.

Ehk iseloomustabki Archimedest enim tulevikku vaatav pilk, sest planeerime oma tegevusi pikalt ette ning püüame mitte takerduda vanas. Kõige aluseks on alati koostöö ning usaldus. Me viime ellu oma tegevusi koos sadade ekspertidega, kes igal aastal panustavad oma oskuste ja teadmistega. Archimedese tegevuste mehhanisme hoiavad töös meie töötajad, kes teavad, et ka keerulisi bürokraatianõudeid tuleb rakendada inimsõbralikult. Usaldus ja endast parima andmine on need printsiibid, mida me järgime. Tahame tänada kõiki sihtasutusega seotud inimesi ja töötajaid, kelle 2016.a. professionaalsest eluloost on kujunenud selle aastaraamatu sisu.

Läbi aegade on Archimedes rakendanud sadu programme, üksikute tegevuste pilt on veelgi kirjum. Kuid üksikutest puudest kasvab mets, tilkadest ookean. Kahekümne aasta jooksul oleme rahastanud üle 100 000 inimese õpirännet ning enam kui 1500 rahvusvahelist koostööprojekti on saanud meie toetuse. Oleme hinnanud 16 000 välisriigi haridust tõendavat dokumenti ja enam kui 17 000 päringut haridussüsteemide ja kvalifikatsioonide kohta on saanud meilt vastuse. Eesti kõrgharidus- ja teadusasutused on saanud Euroopa Liidu struktuuritoetustest tuge ca 500 miljoni euro ulatuses. Selle rahaga on kaasajastatud nii õpi- kui teaduskeskkonda. Meie tänane töökeskkond on kõike muud kui rahulik. Seda mõjutavad Brexit, rändekriis, Euroopa Liidu identiteediotsingud ja rahvusvahelised haridusuuendused. Meie kohustus on uuenenud oludega kaasas käia ning kõigiti kaasa aidata rahumeelse ja inimnäolise Euroopa säilimisele ja arenemisele. Tänase Euroopa avatud piirid ja riikide- ning inimestevaheline sõbralik suhtlemine näivad nii iseenesest mõistetavad. Siinkohal võiks meelde tuletada, et 1998. aastal, kui me alustasime Euroopa haridusprogrammide rakendamisega, olid piirid suletud ja Euroopa Liidust saime vaid unistada. Erasmuse programm, mille 30. aastapäeva me 2017. aastal tähistame, oli omamoodi vabaduse programm. Ta avas piire ja välisülikoolide uksi. Enne seda oli tasuta välisülikoolis õppimine ulme.
Hoiame neid väärtusi, millest oleme harjunud osa saama ja jagame neid teadmisi ja oskusi, milles oleme tugevad. Head lugemist!

Sihtasutuse aastaraamatut on võimalik lugeda nii siinsamas (mugavuse mõttes oleks ISSUU keskkonnas hea vajutada nupule “Fullscreen”, ja nii on aastaraamat loetav ilma alla laadimata) kui ka all olevates kanalites.

 

 

Lisainfo:

https://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/

https://issuu.com/archimedes

Sihtasutus Archimedes: “Aastaraamat 2015 on valminud”

Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

Viimased uudised