Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Noored saavad TLÜ Õpilasakadeemias enam aimu õppimise, õpetamise ja juhtimise seostest

Tähtis on õppida õppima. Parim viis seda teha on teisi õpetades. Õpetamine aga tähendab kellegi juhtimist tarkuse poole. Juht ei saa olla rumal, seepärast peab ta õppima…

Eduko programmi toel avab Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia koostöös TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi õppejõududega 1. oktoobrist gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele suunatud tasuta kursuse „Õppimine. Õpetamine. Juhtimine“. Kursus annab noortele võimaluse avardada oma teadmisi õpetamise olemusest, juhtimisprotsessist ja kujundab valmisolekut enda kui õppija analüüsimiseks. Kursusele on oodatud noored, kes on huvitatud õppimise, õpetamise ja juhtimise temaatikast, iseenda kui õppija arendamisest ning seostavad oma tulevikku kooli ja õpetamisega.

Kõik kursuse õppepäevad toimuvad nädalavahetustel. Õpilasele, kes võtab osa õppepäevadest ja sooritab kodused ülesanded, väljastatakse täiendkoolituse tunnistus ja akadeemiline õiend. Kursus on tasuta.

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia eesmärk on pakkuda teadmishimulistele  gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele enesetäiendamise võimalusi ja aidata kaasa õpilaste teadlikumale kutsevalikule. Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli  õppejõud, kellele lisaks kaasatakse külalislektoreid ka vastava valdkonna spetsialistide hulgast. Tänaseks on Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias õppinud ligi 3000 noort üle Eesti.

Lisainfot Õpilasakadeemia ning sügissemestri teiste kursuste kohta saab aadressilt www.tlu.ee/akadeemia

Lisainformatsioon:
Mai Normak, kursuse „Õppimine. Õpetamine. Juhtimine“ koordinaator, mai.normak@tlu.ee
Berit Oll, Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia projektijuht, berit.oll@tlu.ee

Teate edastas:
Monika Maamägi
programmi Eduko koordinaator
Tel 699 9394
monika.maamagi@archimedes.ee

Viimased uudised