Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Toetuse saamiseks biotehnoloogiaalaseks teadus- ja arendustegevuseks esitati 23 taotlust

20.juunil 2011 lõppes taotluste vastuvõtt biotehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks. Toetust oli võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetmest “Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”. Lõppenud taotlusvoorus esitati 6 antud valdkonnas tegutseva asutuse poolt 23 taotlust biotehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks. Taotletava toetuse kogumaht oli enam kui 17 miljonit eurot.

Meetme üldeesmärk on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava biotehnoloogia-alase teadus- ja arendustegevuse toetamine. Meetme rakendamisel toetatakse rakendusuuringuid, mis vastavad Eesti biotehnoloogia programmi prioriteetsetele arendusvaldkondadele (funktsionaalne toit, toiduainetehnoloogiad, molekulaardiagnostika, ravimiarenduse varase faasi tehnoloogiad) ja täiendavatele valdkondadele eeldusel, et uuringu tulemused on rakendatavad ettevõtjate või avaliku sektori poolt. Ühe projekti kohta oli võimalik toetust taotleda vahemikus 60 000 kuni 1 300 000 eurot.

Lõppenud taotlusvooru kogumaht on ligikaudu 3,6 miljonit eurot. Meedet kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave väikesemahulise teaduse infrastruktuuri taotlusvooru kohta:

Mariann Saaliste, 730 0507
SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus
Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised