Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Toetuse saamiseks keskkonnaalaseks teadus- ja arendustegevuseks esitati 45 taotlust

17. oktoobril 2011 lõppes taotluste vastuvõtt keskkonnaalase teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks.

Toetust oli võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetuste “Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna “Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” alameetmest „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine”. Lõppenud taotlusvoorus esitati 5 antud valdkonnas tegutseva asutuse poolt 45 taotlust keskkonnaalase teadus- ja arendustegevuse rahastamiseks. Taotletava toetuse kogumaht oli enam kui 16 miljonit eurot.

Alameetme üldeesmärk on keskkonnatehnoloogia-alase teadus- ja arendustegevuse võimekuse tõstmine. Alameetme raames oli võimalik toetust taotleda alus- ja rakendusuuringutele kliima- ja keskkonnamuutuste, veekogude ökoloogia, maismaaökosüsteemide elurikkuse ja keskkonnatehnoloogiate valdkonnas. Ühe projekti kohta oli võimalik toetust taotleda vahemikus 65 000 kuni 500 000 eurot.

Lõppenud taotlusvooru kogumaht on ligikaudu 3 miljonit eurot. Meedet kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave keskkonnatehnoloogia avatud taotlusvooru kohta:

Mariann Saaliste, 730 0507
mariann.saaliste@archimedes.ee

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus

Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised