Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Toetuse saamiseks teadus- ja arendustegevuseks materjalitehnoloogia valdkonnas esitati 28 taotlust

16. märtsil 2012 lõppes taotluste vastuvõtt materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse  rahastamiseks. Viis asutust esitas kokku 28 rahataotlust. Taotletava toetuse kogumaht oli enam kui 18 miljonit eurot. Voorus on võimalik toetusi jagada ligikaudu 9,4 miljoni euro eest.

Materjalitehnoloogia taotlusvooru kaudu toetatakse projekte, mis soodustavad ettevõtete koostööd,  mõjutavad majandust ja aitavad kaasa materjalitehnoloogia levikule tööstustes.

Meetme raames oli võimalik toetust taotleda nii alus- kui ka rakendusuuringutele süsinikupõhiste nanomaterjalide, fotoelektriliste või kiirgust muundavate ja elektri-optilised materjalide, kõrgtehnoloogilised materjalide ja üldiste nano- ja puitmaterjalide alal.

Materjalitehnoloogia avatud vooru projekte hindab hindamiskomisjon, millesse kuuluvad nii siseriiklikud kui ka väliseksperdid. Hindamistulemused saavad teatavaks 2012. aasta suvel.

Meedet „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisateave materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse avatud taotlusvooru kohta:

Mariann Saaliste, 730 0507
SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus

Majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja

Viimased uudised