Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tõnis Lukas: Eesti teadlased kasutavad edukalt europrogrammi raha

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas osales möödunud nädalal Brüsselis Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu teadusministrite kohtumisel, kus arutati ka teadusuuringuid rahastava Euroopa Liidu seitsmenda raamprogrammi vahetulemusi.

“Seitsmes raamprogramm on olnud Eesti jaoks edukas, sest meie teadlased on saanud oma uurimisprogrammidele toetusi mahus, mis kõrvutatuna riigi majanduse kogutoodanguga on konkurentsitult Euroopa Liidu suurim ning ületab ka Euroopa Liidu keskmist absoluutväärtuses, arvestatuna ühe teadustöötaja kohta,” ütles Lukas. “See on kindel tõestus, et Eesti teadus ja teadlased on maailmatasemel ning on võrdväärsed Euroopa Liidu vanade liikmesriikide teadlastega.“

Uues raamprogrammis soovib Eesti pühendada enam tähelepanu regionaalsele koostööle, sest väikeriikides ei pruugi olla edukaks toetuse taotlemiseks piisavat infrastruktuuri. Ühiselt suudaksid aga väikeriikide teadlased edukalt kandideerida uuringutoetustele.

„Eesti saab oma näitajate järgi rahvusvahelises konkurentsis teiste uute liikmesriikidega võrreldes väga hästi hakkama, kuid me ei soovi tendentsi süvenemist, kus järjest rohkem vahendeid ja teadlasi koondub vaid Lääne-Euroopa suurtesse keskustesse. Me peame suutma hoida tippteadust ka keskustest kaugemal – näiteks Tartu Ülikoolis, sest konkurentsivõimeline kõrgharidus nõuab kohapeal tehtavat tippteadust,“ tõi minister Lukas välja peamise.

Haridus- ja teadusminister andis oma kolleegidele täpsemat teavet ka tuleva aasta jaanuaris Tartus peetava Euroopa Liidu teadusministrite ja teadusfondide juhtide kohtumisest, millel osalemist on kinnitanud juba mitme riigi ministrid. Tartus aset leidva kohtumise peamiseks teemaks kujuneb arutelu Euroopa Liidu kaheksanda raamprogrammi põhimõtete üle.

Aastaks 2020 on Euroopa Liit püstitanud algatuse „Innovaatiline liit“ ning selles valguses soovib Eesti senisest enam toetada alustavaid innovaatilisi ettevõtteid, pooldab Euroopa Liidu ühtse patendisüsteemi loomist ning soodustada noorte teadlaste liikuvust ning neile sotsiaalsete tagatiste pakkumist.

Allikas: Haridus- ja teadusministeeriumi pressiteade

Viimased uudised