Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

TTÜs avati fotonäitus “Eesti hariduse ja teaduse heaks”

29. augustist kuni 29. septembrini saab Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu ja majandusteaduskonna vahelises klaasgaleriis tutvuda fotovalikuga eelmise Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi tulemustest. Sihtasutuse Archimedes korraldatav näitus liigub septembri lõpus edasi Tallinna Ülikooli ja seejärel Tartusse.

Klaasgaleriist leiab valiku fotosid Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 elluviidud projektidest Eesti kõrghariduses ja teaduses. 

“Fotodel on läbilõige inimressursi ja majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rahastatud programmidest, mida eelmisel struktuuritoetuste perioodil ellu viidi,” kommenteeris näituse koostaja Merily Remma Sihtasutusest Archimedes. “Fotodelt leiab nii moodsat arhitektuuri, teadusaparatuuri kui ka tudengeid ja tippteadlasi.”

Näitust rahastatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Struktuurifondid_20072013

Sihtasutuse Archimedes fotonäitus Tallinna Tehnikaülikooli klaasgaleriis. Foto: Merily Remma (SA Archimedes)

SA Archimedes struktuuritoetuste agentuur vahendab eurotoetusi, mille on riik suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Täpsemalt menetleb rakendusüksus projektitaotlusi, nõustab nii toetuse taotlejaid kui ka juba toetust saanud projekte ja maksab välja toetusraha.

Perioodil 2007 kuni 2013 eraldati teadusele ja kõrgharidusele Euroopa Liidu struktuuritoetusi summas 413 miljonit eurot. Aastatel 2014 kuni 2020 on teadusele ja kõrgharidusele planeeritud Euroopa Liidu struktuuritoetusi eraldada summas 339 miljonit eurot.

Lisainfo:
Struktuuritoetuste agentuuri kodulehekülg
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu

Viimased uudised