Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tunnustati 2013. aasta parimaid võõrkeele õpetamise uuendajaid

Haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Komisjon tunnustasid selle aasta parimaid võõrkeele õpetamise uuendajaid.


Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja teadusministeeriumi tunnuskirja koos rahalise preemiaga said:

Skype Technologies OÜ – eesti keele õppimise võimaluste pakkumise eest oma Eestisse tööle tulnud töötajatel

Eesti Kunstimuuseum kunstnäituste keelekümblusprojekti Komm herein eest

Narva Vanalinna Riigikool projekti Regionale und kulturelle Identität Jugendlicher in Zeitalter der Globalisierung) eest

Pärnu Ühisgümnaasium prantsuse keele süvaõppe suuna loomise eest

Lasnamäe Vene Gümnaasium projekti Speaking of Culture eest

Tartu Raatuse Gümnaasium varajase saksa keel õppe läbiviimise ja saksa keel populariseerimise eest Tartu linna lasteaedades õppivate laste ja nende vanemate hulgas

Vikerraadio (ERR) Euroopa keelelis-kultuurilise eripära väärtustamise eest Eestis.

Tunnuskirjad ja preemiad jagati Euroopa keeltepäeva tähistamise konverentsil „Tollipulgaga keelte kallal: võõrkeelte oskuse mõõtmisest tööjõuturul“.

Euroopa keeleõppe tunnuskirja peaeesmärk on tunnustada ja populariseerida keeleuuenduslikke algatusi, nüüdisajastada keeleõpet ja tõsta õpetamise kvaliteeti. Esile tõstetakse algatusi, millega õpetatakse uuenduslikult võõrkeeli, väärtustatakse ja tutvustatakse teisi keeli ja kultuure.

Programmi eestvedaja on Euroopa Komisjon, Eestis on koordineerijateks SA Archimedes ning haridus- ja teadusministeerium.

Teate koostas:

Karol Sepik
Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo
Kommunikatsioonispetsialist

karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised