Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Üleminekuhindamise otsused 20. mail toimunud EKKA hindamisnõukogu istungil

20. mail 2010 toimus Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu istung, mille päevakorra põhiosa oli perioodil veebruar-aprill 2010 läbi viidud üleminekuhindamise otsuste vastuvõtmine.

Arutlusel oli kokku 33 hindamisotsuse projekti. 30 juhtumil oli tegu tavamenetluse alusel vastu võetud osahinnangutega, 3 aluseks oli lihtmenetlus.

Hindamisnõukogu võttis vastu 30 üleminekuhindamise otsust, neist 14 tähtajatut ning 11 tähtajalist õppe läbiviimise õiguse andmise ettepanekut haridus- ja teadusministrile. 5 juhtumil otsustas hindamisnõukogu teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku mitte anda õppe läbiviimise õigust. Kui haridus- ja teadusminister kinnitab oma käskkirjaga EKKA hindamisnõukogu ettepaneku mitte anda õppe läbiviimise õigust, siis ei ole vastavatel kõrgkoolidel võimalik vastavates õppekavagruppides alates 1. jaanuarist 2012 õpet pakkuda.

Kahel juhtumil saatis hindamisnõukogu osahinnangud komisjonile tagasi, et saada täiendavaid tõendeid nõuetele vastavuse kohta. Ühel juhtumil lükkas hindamisnõukogu otsustamise edasi, et anda kõrgkoolile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile aega lahendada õppekava liigitamisega seotud probleem.

Hindamisnõukogu istungi protokolliga on võimalik tutvuda siin.

Järgmine hindamisnõukogu istung toimub 30. juunil.

Üleminekuhindamine on üleminek õppe läbiviimise õiguse – nn uue põlvkonna koolituslubade andmise süsteemile, kus õigus õpet läbi viia annab õiguse väljastada riiklikult tunnustatud diplom. Õppe läbiviimise õigus võib olla tähtajatu või tähtajaline (kuni kolm aastat) ning selle annab EV valitsus. EKKA hindamisnõukogu otsus on ettepanek haridus- ja teadusministrile.

Lisainfo: Hillar Bauman, hillar.bauman@archimedes.ee

Viimased uudised