Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Üliõpilased saavad teadustööde eest preemiad

Homme, 12. detsembril kell 14 algab Haridus- ja Teadusministeeriumis Eesti üliõpilaste teadustööde riiklikku konkurssi lõpetav konverents, kus premeeritakse tööde autoreid parimate tööde eest.

Konverentsil tutvustatakse konkursitulemusi ning kuus auhinnatud tööde autorit tutvustavad oma töid. Laureaatidele antakse välja kokku 114 preemiat ja diplomit. Konkursi auhinnafond on 225 000 krooni.

Tänavu laekus konkursile 265 tööd, mis on täpselt sama palju kui aastal 2005. Töid saatsid kokku 13 erineva üli- ja kõrgkooli tudengid. Suurearvuliselt, nagu ka varasematel aastatel, olid esindatud ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna tööd (47%), käesoleval aastal tõusis ka loodusteaduste ja tehnika valdkonna tööde arv.

Suure osa töid esitanud tudengitest moodustavad traditsiooniliselt Tartu Ülikooli tudengid (47%), kuid käesoleval aastal on suurenenud ka Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengite esitatud tööde hulk.

Konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust üliõpilaskonnas, stimuleerida üliõpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal ja avaldada tunnustust teadus- ja arendustegevuses väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele ja üliõpilaskollektiividele. Eesti üliõpilaste teadustööde konkurss toimub alates 1991. aastast. Alates 2005. aastast korraldatakse konkurssi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedese koostöös.

Konverents algab kell 14 Tartus, Munga 18. Täpsem kava: http://www.hm.ee/index.php?047389

Täiendav info:
Terje Tuisk
Sihtasutus Archimedes
terje@archimedes.ee
511 0356

Margus Harak
Teadusosakonna peaekspert
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 214, margus.harak@hm.ee

———————————–
Age Rosenberg
HTM Teabekorralduse osakonna konsultant
7 350 153, age.rosenberg@hm.ee

Viimased uudised